Sygeplejersken Årgang 2001 nr. 11

I dette nummer

Baggrund

Dårlige rutiner og svag ledelse skader arbejdsmiljøet

Sygeplejersker bruger for meget tid på at flytte rundt på senge, køre patienttelefonen frem og tilbage i afdelingen og vente på læger, der har andre gøremål midt i stuegangen. Det er nogle af de observationer, Arbejdstilsynet har gjort i løbet af sine besøg på i alt 169 sygehusafdelinger.

En dør ind til sygeplejen

Det kræver både takt og pædagogisk indsigt at bruge fortællemetoden i undervisningen, men i Molde i Norge har man gode erfaringer. Her prioriterer man at styrke undervisningen i praksis i modsætning til mange andre sygeplejeskoler i Norge. En af måderne er at bruge fortællinger til fælles refleksion i klassen, siger Kari Westad Hauge, der er aktuel i Videnskab & Sygepleje.

Faglig information

Kvalitetssikring af sygeplejerskeuddannelsen i praksis

For første gang i Danmark er gennemført en grundig undersøgelse af sygeplejerskeuddannelsen i praksis. Samtidig er der udviklet en evalueringsmetode, der giver sygeplejersker og studerende gode redskaber til at gøre praktikforløbet for studerende bedre.

I HVERT NUMMER

Synspunkt: Rygning anno 2001

Selv om jeg har valgt at kvitte smøgerne, er jeg tvunget til at inhalere flere cigaretter hver dag samt komme hjem og lugte af tobaksrøg. Det er folks privatsag, om de vil ryge, men det skal ikke tvinge os andre til at gøre det.

Faglig kommentar: Ret til ikke at tage stilling

I dag dør folk ikke, fordi de er syge, men fordi en vrangvillig befolkning ikke vil af med deres organer. Det må der gøres noget ved, bl.a. med en manipulerende pjece fra Sundhedsstyrelsen.

Videnskab og sygepleje

Den studerende og fortællingen

Det at skrive kan være en opdagelsesrejse - ind i dig selv og for dem, du henvender dig til. Når sygeplejestuderende skriver fortællinger fra praksis, lærer de noget om sig selv som mennesker og som sygeplejersker. Et studie af en række fortællinger viser, at disse rummer et stort læringspotentiale.

The student as a narrator

Writing a narrative from lived experience can lead to a fantastic voyage into one's inner self for the narrator as well as for the intended audience. When nursing students write stories based on clinical practice, they learn about themselves as persons and more specifically as nurses. A study of several such stories indicates that storytelling has tremendous educational potential.