Sygeplejersken Årgang 2001 nr. 12

I dette nummer

Baggrund

Ret til samvær

Det er blevet nemmere for en forælder at få samvær med sit barn, selv om barnet helst vil være fri og statsamtet fraråder det. Statsamterne bliver nemlig i stigende omfang underkendt af Civilretsdirektoratet, som har det sidste og afgørende ord i sager om samvær.

Når samvær skader

Landsorganisationen Børns Vilkår modtog fra august 1999 til januar 2000 en række henvendelser fra bekymrede forældre, der berettede om nedenståen-de sager. Formanden for Børns Vilkår, John Aasted Halse, samlede sagerne i en rapport og fremlagde dem på en konference på Christiansborg den 7. april 2000. I forbindelse med rapporten ''Børn og samvær - når samvær er problematisk eller direkte skadeligt for barnet'' hedder det bl.a.: ''Det er vores opfattelse, at de mange henvendelser er udtryk for en tendens til en ny ubalance i afgørelserne i statsamter og Civilretsdirektorat.'' Sygeplejersken citerer her et par af sagerne og har i enkelte sager tilføjet redaktionelle bemærkninger for forståelsens skyld.

Fag

Traumekursus for sygeplejersker

Sygeplejersker og læger i Danmark har nu mulighed for at gennemgå et systematisk opbygget kursusforløb, som skal forebygge morbiditet og mortalitet hos den svært tilskadekomne patient inden for den første time efter tilskadekomst.

Tre hårde dage

Otte sygeplejersker har bestået det første Advanced Trauma Care for Nurses-kursus i Danmark. Sygeplejerskerne skulle demonstrere såvel teoretiske som praktiske færdigheder i et tre dage langt forløb på Jægersborg Kaserne.

En fælles dansk model for kvalitetssikring

Selv om resultaterne fra igangværende nationale projekter om kvalitetssikring i det danske sundhedsvæsen først kan forventes klar i løbet af et par år, diskuteres løbende forskellige muligheder for en fælles, koordineret kvalitetssikringsmodel.

Faglig information

Svensk model for familiesygepleje

Family Nursing Unit ved Calgary universitet i Canada har eksisteret i ca. 20 år med professor Lorraine Wright som en af de ledende personer. Ved institutionen gennemføres klinisk arbejde med familier, forskning og undervisning på master- og forskeruddannelsesniveau.

I HVERT NUMMER

Synspunkt: Det danske system svigter

Opgørelser viser, at en femtedel af de palæstinensiske drenge mellem 16 og 19 år er i berøring med retssystemet. Det handler om, at mange af disse drenge har helt anderledes opvækstvilkår end unge danske. Løsningen kan ikke være, at vi burer mange af disse børn inde på institutioner.

Faglig kommentar: Problemløsning frem for problemlindring

Arbejdspresset er stort for mange sygeplejersker, og den løsning,der ligger snublende nær, er jobskift eller sygemelding. Men sygeplejersker kan blive bedre til at håndtere en problematisk hverdag. Frem for at forholde sig isoleret til egne følelser er der brug for træning i problemløsning. Lidt distance giver bedre overblik og klarere meldinger end en rapport fra det personlige følelsesunivers.

Tema: psykisk arbejdsmiljø

Stressede sygeplejersker siger op

Danske Sygeplejerskers Arbejdsløshedskasse melder om et stigende antal sygeplejersker, der opsiger deres job uden først at have et andet på hånden. Samtidig har flere ledige sygeplejersker end tidligere symptomer på udbrændthed og stress.

Som at arbejde på en fiskefabrik

I næsten 20 år nød Helle Krasnik sit hektiske arbejde som sygeplejerske på operationsgang og akut modtageafdeling. Men det sidste år blev arbejdspresset umenneskeligt, og der var ikke længere overskud til at være en god sygeplejerske og kollega. Til sidst sagde hun sit job op og forlader nu sygeplejefaget.

Personalet skal bakkes op

Arbejdstilsynet i Roskilde har besøgt ni sygehusafdelinger og varslet påbud til de otte. Arbejdspresset er for stort, og medarbejderne får ikke den nødvendige supervision og støtte til at håndtere svære oplevelser.