Sygeplejersken Årgang 2001 nr. 22

I dette nummer

Baggrund

Øgede krav til plejepersonalet

Fremtidens krav til plejepersonalet vil bl.a. omfatte nye samarbejdsformer og ændringer i opgavefordelingen mellem faggrupperne. Fleksible arbejdstider kan også komme på tale, hedder det i en ny rapport fra Amtsrådsforeningen.

I HVERT NUMMER

Synspunkt: Fremtidens diabetessygeplejerske

Diabetessygeplejersker har meget forskellige baggrunde og arbejdsområder. FS 19 arbejder på at få beskrevet en profil af en sygeplejerske med speciale i diabetes og på længere sigt få etableret en egentlig specialistuddannelse, så diabetikere over hele landet kan få mere ensartede tilbud.

Tema om diabetes type 2

En trussel mod sundheden

Angsten for senkomplikationer fylder meget i diabetikerens bevidsthed. En af sygeplejerskens opgaver er at hjælpe diabetikeren til at ændre livsstil og dermed forebygge komplikationer.

Epidemiologi, diagnose, patofysiologi og behandling

Over 240 millioner mennesker vil have type 2-diabetes i år 2010. Det er en kardiologisk sygdom, og ved at sætte fokus på behandlingen af kardiovaskulære risikofaktorer kan man nedsætte både morbiditet og mortalitet.

Lad være at spille klog

Mange diabetikere har læst alt, hvad der er at læse om deres sygdom. Deres ekspertise stiller store krav til de sygeplejersker og læger, som er i kontakt med dem.

Livsstil og egenomsorg på skoleskemaet

Diabetesskoler vokser frem over hele landet, men dækker endnu ikke type 2-diabetikernes behov. Formålet med skolerne, som findes i flere modeller, er, at diabetikeren skal lære egenomsorg og at tage ansvar for sig selv og sin sygdom.

Diabetessygeplejerskernes dilemmaer

Diabetessygeplejersker har forskellige opfattelser af, hvad det vil sige at støtte den overvægtige patient. Nogle mener, man skal have fat i patientens inderste tanker og følelser. Andre mener, at det indre er patienternes eget ansvar.

Diabetikeren skal væk fra patientrollen

Diabetes type 2 er en kronisk lidelse, som diabetikeren skal lære at leve med. For en diabetiker består hverdagen af valg, som kan få konsekvenser på længere sigt, men som også har betydning for, om sygdommen bliver til at holde ud. Det handler om den daglige livsførelse, motion og kostomlæg-ning og om at kunne finde en balance mellem afsavn og fristelser.