Diabetikeren skal væk fra patientrollen

Diabetes type 2 er en kronisk lidelse, som diabetikeren skal lære at leve med. For en diabetiker består hverdagen af valg, som kan få konsekvenser på længere sigt, men som også har betydning for, om sygdommen bliver til at holde ud. Det handler om den daglige livsførelse, motion og kostomlæg-ning og om at kunne finde en balance mellem afsavn og fristelser.

Billede 

Fotoreportage

Helle Thillemann er 40 år og har haft diabetes type 2 i ca. to år. Fotograf Trine Søndergaard har fulgt hende og hendes familie gennem nogle dage. Helle Thillemann lever tilsyneladende et liv som alle andre, men det bærer alligevel præg af, at hun har en kronisk sygdom, som stiller nogle ganske særlige krav hver eneste dag. Det fremgår af Trine Søndergårds billedserie, som skal ses helt uafhængigt af teksten.

 Side 7

Fuldkost ÷sukker - eller blot FK ÷S. Dette korte udtryk har i tidens løb kunnet læses i titusindvis af plejeplaner og patientjournaler. Den kortfattede ordination svarede stort set også til den opmærksomhed, man indtil for ikke så længe siden viede patienter med diabetes type 2. Alene den nu skrottede betegnelse ''gammelmandsdiabetes'' signalerede, at sygdommen blev betragtet som et næsten uundgåeligt alderdomsfænomen, man af samme grund også kunne tage lidt let på.

Sådan er det ikke mere. Forskning i diabetes type 2 har vist, at sygdommen er langt alvorligere end hidtil antaget. Desuden er sygdommen i hastig vækst og optræder hos stadigt yngre personer.

Diabetes type 2 betragtes som en livsstilssygdom, selv om familiær disposition også spiller en rolle. Ændringer i livsstil er en vigtig faktor i behandling og forebyggelse af senkomplikationer.

Temanummeret om diabetes type 2 er sammensat af artikler, skrevet af eksperter inden for diabetesområdet, og det er målrettet generalistsygeplejersken i primær og sekundær sundhedstjeneste. Det er dem, der i praksis står med et stort ansvar for, at patienter hverken går rundt med en udiagnosticeret diabetes eller forsømmes med hensyn til tilbud om behandling, kontrol, undervisning og forebyggelse. Den tid er forbi, hvor sygeplejersken kunne nøjes med at erstatte sukkeret i kaffen med en sødetablet og hos nogle lægge antidiabetika i doseringsæske.

Sygeplejersken skal hjælpe patienten igennem en proces, hvor diabetikeren får stadigt større viden og forståelse for konsekvenserne af sine handlinger, ny erkendelse, øget egenomsorg og ansvar for eget liv og helbred. Diabetikeren skal ud af sygerollen, og sygeplejersken skal forstå, at hun ikke kan rådgive andre om, hvordan de skal leve deres liv, men at hun skal formidle viden og vise veje og valgmuligheder.

Temanummeret er tilrettelagt af Anne Vesterdal og redigeret af Hannah Maimin Weil. 

Emneord: 
Diabetes