Sygeplejersken Årgang 2001 nr. 35

I dette nummer

Fag

Påtvungen egenomsorg i ældreplejen

Hos svage gamle er det en velkendt følelse at være til besvær, at blive mistænkeliggjort og blive nægtet hjælp. De gamle bliver påtvunget en selvhjulpenhed, som er pleje-personalets valg, ikke deres eget.

Grandtante Fredrik

Hun blev kaldt Fredrik af sine elevkammerater. Første gang, hun overværede en operation, var hun ved at besvime. Men så fik hun en lussing af overlægen. Siden blev hun en af Danmarks første hjemmesygeplejersker. Hendes grandnevø beretter her om tiden dengang.

I HVERT NUMMER

Faglig kommentar: Surferne

Der er rift om sygeplejersker, og ledigheden er meget lav. Men Lenes historie kunne godt give næring til tanken om, at ajourføring af faglig kompetence inden for eget område var en betingelse for at bevare autorisationen.

Tema om kulturmøder

Hellere bioanalytiker end sygeplejerske

Unge nydanskere vælger mere håndfaste tekniske uddannelser frem for de humanistiske og samfundsorienterede uddannelser som sygeplejerskeuddannelsen. Det viser en undersøgelse fra Hovedstadens Sygehusfællesskab.

De flerkulturelle: Svært at begå sig i praktikforløbene

Personalet ser ikke på os som ligeværdige partnere, siger tre studerende, som har oplevet nogle svære praktikforløb. Især sproget volder problemer. Selv den mindste accent får sygeplejerskerne til at tro, at de ikke kan begå sig på afdelingen, hævder de.