Ønske fra H:S: Flere studerende med anden etnisk baggrund

H:S Sygeplejerskeuddannelsen satser på en international, flerkulturel profil. Befolkningssammensætningen bør også afspejle sig i sygeplejerskeuddannelsen, mener man.

Fra folderens forside sender en ung mand sit mørke, insisterende blik mod læseren. ''Udfordrende'' står der med store bogstaver over ham. Sygeplejerskeuddannelsen i Hovedstadens Sygehusfællesskab (H:S) satser med sit nye rekrutteringsmateriale både på det internationale og flerkulturelle. Kulturgeografen Lisa Skytt Andersens (1) undersøgelse af flerkulturelle studerende i sygeplejerske- og bioanalytikeruddannelserne viser nemlig, at sygeplejerskeuddannelsen slet ikke får nok ansøgere fra nydanske familier.

''Når vi nu ved, at hver femte ung i Storkøbenhavn har en flerkulturel baggrund, så må vi jo spørge os selv, hvorfor der er så relativt få, der søger ind til sygeplejerskeuddannelsen,'' siger rektor i H:S Pia Ramhøj og peger på, at også en stor del af de patienter, som sygeplejerskerne skal tage vare på, er danskere med anden etnisk baggrund. Derfor burde langt flere nydanskere gå i gang med en sygeplejerskeuddannelse, mener hun:

''En uddannelse som sygeplejerskeuddannelsen, der er tæt på befolkningen, skal også afspejle samfundet i øvrigt. Men måske ligger vi under for myten om, at en ''rigtig'' sygeplejerske er en ung kvinde med lyst hår og blå øjne, en kvinde, som repræsenterer de ærkedanske værdier. Men sådan ser verden jo ikke ud. Derfor har vi sat undersøgelsen i gang for at få noget konkret at forholde os til.''

Undersøgelsen viser, at begge fag er pigefag i meget stort omfang. Kun ganske få procent mænd søger ind til de to uddannelser, hvad begge uddannelser selvfølgelig også gerne vil have ændret. Derfor er det heller ikke tilfældigt, at det er en ung mand, der pryder det nye rekrutteringsmateriale fra H:S. Men til forskel fra sygeplejerskeuddannelsen er ikke mindre end ca. en femtedel af de studerende flerkulturelle på bioanalytikeruddannelsen. Undersøgelsen giver ikke nogen entydig forklaring på hvorfor, men peger på flere mulige. En af dem er, at hjemmet spiller en afgørende rolle, når den unge skal vælge uddannelse. Og for mange indvandrere har sygeplejerskeuddannelsen lavstatus i deres hjemlande, hvorimod bioanalytikeruddannelsen giver associationer til lægestudiet, som sammen med uddannelsen til ingeniør har udpræget højstatus. Som en af de studerende på bioanalytikeruddannelsen siger:

''De (familien) føler, at det er nok lidt ligesom en læge, og det er jo meget godt.''

Problemer i praktikken

Pia Ramhøj er i årets løb blevet kontaktet af nogle flerkulturelle studerende, som har

Side 14

oplevet det meget problematisk at være sygeplejestuderende i dagens Danmark. Især har de haft det svært i deres praktikforløb, hvor de både har følt sig mobbet og udelukket fra sygeplejerskegruppen.

''Flere af disse studerende har været atypiske. Som regel er de en del ældre end gennemsnittet på studiet, og i mange tilfælde er de torturoverlevere og har dermed haft nogle vanskeligheder, som vores øvrige flerkulturelle studerende ikke har,'' fortæller hun.

''Vi har selvfølgelig diskuteret deres problemer meget indgående bl.a. i vores kliniske uddannelsesudvalg. Her sidder alle de uddannelsesansvarlige sygeplejersker fra sygehusene i H:S. Der er man klar over, at der kan være problemer med at integrere nogle af de flerkulturelle studerende i den kliniske undervisning, så det bliver der arbejdet ganske meget med.

Det har også været på tale, om der skulle sættes særlige initiativer i gang for at afbøde problemerne, men indtil videre bliver det ikke tilfældet, bl.a. fordi vi også møder den modsatte indstilling hos mange af vores øvrige flerkulturelle studerende:

Vi vil ikke have positiv diskrimination. Vi vil have samme vilkår som alle andre.

Både hos os og på bioanalytikeruddannelsen er de allerfleste flerkulturelle studerende unge piger med en dansk baggrund. Det kan godt være, de er muslimer og går med tørklæde, men de er vokset op her i Vesteuropa og vant til at leve i vores samfund. Og de er altså lige så forskellige som alle andre unge og lige så interesserede eller uinteresserede som enhver anden etnisk dansker. I hvert fald ser vi lige nu nogle meget stærke og ambitiøse flerkulturelle unge med god gymnasial baggrund. For dem er der ikke nogen grund til at iværksætte særlige initiativer med henblik på at gennemføre uddannelsen til sygeplejerske. Havde det været for fem år siden, så måske ja, men ikke i dag tror jeg.

Vi, der skal modtage dem, skal i stedet være parate til udfordringen. Vi skal kunne bryde med vores egne kulturelle normer, eller måske trænger de til at blive udvidet. I hvert fald vil de flerkulturelle unge ofte have nogle andre synsvinkler på faget, og den slags nye perspektiver tror jeg kun er sundt,'' siger Pia Ramhøj, der ud over sin sygeplejerskeuddannelse er mag.art. i kultursociologi.

Fremover vil sygeplejerskeuddannelsen i H:S satse på en international flerkulturel profil med fokus på en række socio-kulturelle fag. Det vil give de nye unge sygeplejersker viden til at tackle et flerkulturelt sundhedsvæsen, mener man.

Vi mangler dem

Pia Ramhøj konkluderer ud fra undersøgelsen, at det ikke er de flerkulturelle unge, men sygeplejerskeuddannelsen, som har et problem, når det gælder rekruttering:

''Det er både påfaldende og ikke særligt hensigtsmæssigt, at vi har så få flerkulturelle studerende. Uanset om man kan lide det eller ej, er Danmark ved at udvikle sig til et multikulturelt samfund, og det må naturligvis skærpe sygeplejefagets fokus på det flerkulturelle. Vi må være parate til at integrere nye grupper af unge og udvikle vores værdisystem, så det er genkendeligt i befolkningen,'' siger hun og tilføjer:

''I USA er alle etniske grupper repræsenteret i sygeplejen, og her har man de sidste mange år været optaget af flerkulturelle forhold omkring sygdom og sundhed.''

'' I virkeligheden er det os, der ikke kan sælge vores uddannelse godt nok,'' siger hun.

'' Når de unge, som kunne være potentielle ansøgere hos os, hellere vil være eksempelvis bioanalytikere, så bliver vi nødt til at markedsføre os selv langt bedre end hidtil. Vi mangler sygeplejersker, og vi mangler de flerkulturelle unge for at kunne matche befolkningssammensætningen. Derfor må vi gøre en ekstra indsats. Selv tror jeg, at den nye sygeplejerskeuddannelse på bachelorniveau vil kunne tiltrække nogle flere ansøgere. Som professionsbachelor får man en bred vifte af muligheder for at videreuddanne sig enten her eller i udlandet. Det tror jeg er attraktivt, ikke mindst for de flerkulturelle unge danskere.''

Ikke mindre end 12.000 har taget rekrutteringskampagnens materiale til sig under de første tre uger. Materialet består både af en folder og en serie ''go-cards.'' Kampagnen løber videre til efteråret med nye go-cards, annonceringer og opslag på plakatsøjler rundt om i byen.

Litteratur

  1. Andersen L.S. Flerkulturelle i to sundhedsuddannelser. København: Hovedstadens Sygehusfællesskab. 2001. 
Emneord: 
Indvandrer
Uddannelse