Sygeplejersken Årgang 2001 nr. 36

I dette nummer

Fag

Aflyste operationer giver frustrationer

Et projekt på Give Sygehus viste, at telefonkontakt til patienterne umiddelbart før operationen kunne begrænse antallet af aflysninger. Samtidig gav patienterne udtryk for stor tilfredshed og tryghed efter samtalen.

I HVERT NUMMER

Faglig kommentar: Sygeplejens væsen

Jeg har altid fundet det ustyrlig morsomt, at sygeplejersker i samlet flok kan finde på at lede efter sygeplejens væsen. Men nu leder jeg selv. Jeg har læst bøger, kigget i tidsskrifter og surfet rundt på snesevis af hjemmesider. Væsenet er væk.

Sygeplejehistorisk

Tropiske hospitaler

Røde Kors-sygeplejersken og medstifteren af Dansk Sygeplejeråd får under en rejse til Østen i 1903 lejlighed til at besøge et hospital i Singapore, hvor hun forfærdes over forholdene for de indlagte patienter.

Tema om ledelse

Sygeplejersker mister indflydelse i afdelingsledelsen

Flere amter har droppet eller er på vej til at droppe den fælles afdelingsledelse til fordel for en ledelsesmodel med en læge som øverste ansvarlig. Det sker, selvom der er gode erfaringer med fælles afdelingsledelse. De ledende sygeplejersker er bekymrede og frygter, at de sygeplejefaglige hensyn på sigt bliver nedprioriteret.

Fem skridt frem og 61 tilbage

På fem ud af 66 afdelinger i Københavns Amt har sygeplejersker fået det endelige ansvar for ledelsen. Dansk Sygeplejeråd mener, at langt flere sygeplejersker burde have haft et sådant ansvar, mens lægerne siger op i protest, fordi de efter egen opfattelse mener at have monopol på lederansvaret.

Lyst til at udvikle og skabe forandringer

Bred ledererfaring og en stribe videreuddannelser i ledelse har kvalificeret oversygeplejerske Inge Lis Gøthgen til at blive én ud af i alt fem oversygeplejersker, som i Københavns Amt hver har fået det overordnede ansvar for en hospitalsafdeling.

Overflødigt at indføre entydig afdelingsledelse

Der er ingen grund til at ændre afdelingernes ledelsesregulativ og placere det endelige ansvar hos én person. I praksis bliver en sådan ansvars- fordeling alligevel aldrig brugt, viser erfaringer fra Ringkjøbing og Vestsjællands Amter.