Sygeplejersken Årgang 2001 nr. 37

I dette nummer

Baggrund

Arbejdstilsynet ikke konstruktivt nok

Arbejdstilsynets rapporter om psykisk arbejdsmiljø på sygehusene møder kritik fra formanden for Sundhedsudvalget i Amtsrådsforeningen, Bent Hansen. De mangler bl.a. konkrete forslag til, hvordan det psykiske arbejdsmiljø kan forbedres, mener han.

En god leder er ikke bange for kritik

På flere sygehusafdelinger har Arbejdstilsynet observeret et dårligt psykisk arbejdsmiljø, som skyldtes problemer i samspillet mellem ledelse og ansatte. Det er tegn på, at lederne ikke har gjort det godt nok, erkender formanden for Landsrådet for chefsygeplejersker og sygeplejedirektører, Anna Birte Sparvath.

Fag

Kampen om de unge - om erhverspraktikanter på syge

De unge fravælger fortsat sygeplejerskeuddannelsen. Derfor skal der gøres noget for at promovere faget. Frederiksborg Amt har taget utraditionelle midler i brug - de tilbyder teenagere fra 9. og 10. klasse erhvervspraktik på amtets sygehuse. Indtil videre har det været en succes.

Behandling med indsigt og forståelse

Struktur, forudsigelighed og tværfaglighed er nøgleord i det miljøterapeutiske arbejde i Det Børne- og Ungdomspsykiatriske Hus ved Odense Universitetshospital.

I HVERT NUMMER

Faglig kommentar: Tag tavshedspligten i ed

Er det ved at blive almindelig accepteret, at når det drejer sig om dramatiske sygdomsforløb eller kendte mennesker, må tavshedspligt og almindelig anstændighed vige for den saftige historie?

Sygeplejehistorisk

Missionær i Tanganyika

Cathrine Sørensen var sygeplejerske og missionær i Tanganyika - i dag Tanzania. Under 1. verdenskrig blev hun og hendes mand interneret af englænderne i krigsfangelejre og vendte først hjem til Danmark i 1919.

Tema om fjernstudier

De læser til sygeplejerske hjemmefra

Sygeplejersken følger tre af Danmarks første fjernstuderende sygeplejeaspiranter. I de kommende 3½ år læser de til sygeplejerske hjemmefra med bøger, pc og telefon som deres nærmeste studiekammerater.

Fra gartner til sygeplejerske

Hun er oprindeligt uddannet gartner. Nu læser hun til sygeplejerske hjemmefra på Danmarks første hold af fjernstuderende sygeplejeaspiranter på sygeplejeskolen i Slagelse.

Sygeplejerske for anden gang

For ni år siden blev 30-årige Sanne Luplau uddannet som sygeplejerske i sit hjemland, Ukraine. Alligevel begynder hun nu forfra på sygeplejestudiet for at kunne arbejde som sygeplejerske i Danmark.

Brænder for psykiatrien

Han er idrætslærer og eneste mand på Danmarks første hold af fjernstuderende sygeplejeaspiranter. Joachim Zytphen-Adeler er 38 år og drømmer om at blive sygeplejerske i psykiatrien.

Studerende med motivation

Ægte interesse og høj motivation. De 29 studerende på sygeplejeskolen i Slagelses nye fjernuddannelse er godt forberedte.