Sygeplejersken Årgang 2002 nr. 1

I dette nummer

Baggrund

Kæmpegevinst ved fælles indkøb

Det er alt for dyrt at lade sygeplejersker og læger sidde alene med ansvaret for indkøb af diverse pleje- og sygehusartikler til hospitalsafdelingerne. Der er store millionbeløb at hente ved at professionalisere og samle indkøbene, viser erfaringerne fra flere amter.

Sygeplejersker vælger leverandør

I Århus Amt er sygeplejersker og læger altid med til at beslutte, hvilke leverandører der skal indgås indkøbsaftaler med. I brugergrupper diskuterer de for og imod de enkelte produkter. Det kan åbne øjnene for, hvornår det måske er på tide at skifte leverandør.

Fag

Rygeafvænning - en sygeplejeopgave

Mange sygeplejersker føler sig ikke fagligt rustet til at gå i dialog med patienterne om rygning. Men rygeafvænning skal være en naturlig del af sygeplejerskers arbejde. Få inspiration i denne artikel, hvor resultaterne fra en ryge-stopklinik gennemgås.

Farvel til smøgerne

Sundhedskampagner og velmente ord om sammenhængen mellem røgfrihed og levetid prellede af på denne artikels forfatter. Indtil for et halvt års tid siden levede hun som stor-ryger. Her følger beretningen om afskeden med og savnet af de 30 venner, som plejede at strukturere hendes liv.

Faglig information

I HVERT NUMMER

Faglig kommentar: Kompetenceberedskabsbank

Redaktionen modtager mange manuskripter til vurdering i løbet af et år. I nogle af dem forekommer ord og sætninger, der ikke må gå i glemmebogen. Her bliver de serveret i en sur-sød sovs med ønsket om et fagligt godt nytår.