Sygeplejersken Årgang 2002 nr. 14

I dette nummer

Baggrund

I orden at være prøveklud

Demonstrationsstue er gammeldags, synes man i Århus. Her har sygeplejeskolen satset på et veludstyret færdighedslaboratorium, hvor de studerende kan opøve egne færdigheder. Men der er brug for at dokumentere effekten af færdighedstræningen yderligere, vurderer to sygeplejelærere i relation til artiklen i Videnskab & Sygepleje.

Ingen grænser for sygepleje

Man skal forberede sig i god tid, når man rejser ud. Der kan gå op til seks måneder i forbindelse med autorisationsansøgning, inden at alle dokumenter og tilladelser er i hus, siger Bodil Jensen, administrativ sagsbehandler i Dansk Sygeplejeråd.

Når maden bliver en fjende

Mere end hver fjerde danske teenagepige har en adfærd, der kan føre til en egentlig spiseforstyrrelse. Det viser en ny dansk undersøgelse, som kortlægger den kvindelige danske befolknings risikoadfærd i forbindelse med spiseforstyrrelser. Risikoen topper i aldersgruppen 16-20 år.

Fag

Faglig information

I HVERT NUMMER

Faglig kommentar: Fredags-filosofisk- forundrings-forum

Sygeplejersken skal i sit arbejde sikre, at hendes faglige viden er ført ajour og medvirke til udvikling af faget.'' Sådan hedder det i De Sygeplejeetiske Retningslinier. En måde at puste liv i det tredje bud på er at blive ven med faglitteraturen.

Videnskab og sygepleje

Demonstrationsstuen: Anvendelsen må baseres på dokumentation

Litteraturen viser, at træning i færdigheder har en værdi. Øvelserne i demonstrationsstuen er ikke en erstatning for praktik, men en forberedelse og et supplement til praktikken. Disse fund er baseret på daglig praksis. Der mangler derfor videnskabelige undersøgelser af effekten af færdighedstræning.

Clinical skills laboratorium: Use must be based on evidence

The literature shows that training in skills is valuable. Exercises in a clinical skills laboratory cannot replace practicals but can prepare for and supplement practicals. These findings are based on daily practice. Scientific studies on the effects of skills training are therefore lacking.