Sygeplejersken Årgang 2002 nr. 24

I dette nummer

Baggrund

Ældresektor mangler sygeplejersker

Manglen på sygeplejersker i Island er nu så alvorlig, at mindre kommuner helt er holdt op med at annoncere efter ledende sygeplejersker. Den islandske sygeplejerskeorganisation har bedt sundhedsministeren skride ind.

Nyt syn på arbejdet med ældre

Den islandske regering har startet en kampagne, der skal gøre op med myterne om at være gammel. Håbet er at få flere til at arbejde i ældresektoren.

Fag

Fastliggende kanyle til subkutan medicinering

Til terminale kræftpatienter med behov for gentagne injektioner er den fastliggende subkutane kanyle en simpel og praktisk metode, som er mere skånsom end intramuskulære injektioner. Næsten alle medikamenter, som de terminale patienter har brug for, kan gives subkutant.

I HVERT NUMMER

Faglig kommentar: Den grønne kanyle

Det er svært at ændre klinisk praksis radikalt, men det er nødvendigt indimellem. Når man ved, at mange intramuskulære injektioner kan erstattes med subkutane, hvorfor så ikke sætte vanedyret på standby og prøve en ny og patientvenlig injektionsform.

Tema: Sundhedspleje

Kan små børn se og høre?

Etniske minoritetsfamilier har ofte en helt anden opfattelse af børns kompetencer og behov end danske familier. Det kan gøre det svært for sundhedsplejersken at opnå forståelse for sine synspunkter hos familierne.

Sundhedspleje fremmer integration

Sundhedsplejersker har meget at byde på i dialogen med etniske forældre om børn og børneopdragelse i Danmark. De bidrager til integrationen ved bl.a. at sørge for, at etniske forældre kender den danske holdning til børneopdragelse. Men indsatsen kræver ressourcer.