Nyt syn på arbejdet med ældre

Den islandske regering har startet en kampagne, der skal gøre op med myterne om at være gammel. Håbet er at få flere til at arbejde i ældresektoren.

Side 14

Billede 

 Side 15

Det handler om myter og fordomme, når mange unge tror, at det er kedeligt, besværligt og uinspirerende at arbejde med ældre mennesker. Derfor gælder det om at give især de unge et nyt og mere realistisk billede af de ældre.

Det er hovedformålet med en stor imagekampagne, som i øjeblikket kører i Island. Det er regeringen, som har taget initiativet til projektet, der på sigt skal få flere unge til at arbejde i ældresektoren.

''Vi vil gerne åbne de unges øjne for, at det ofte er meget givende at arbejde med ældre, fordi de tænker og gør meget af det samme som de unge. Tilmed har de en masse livserfaring,'' forklarer Anne Birna Jensdottir, formand for den regeringskomite, der har arbejdet konkret med imagekampagnen.

''Kampagnen er anderledes, fordi vi ikke sætter fokus på, at der mangler sygeplejersker og plejere, men holder os til at markedsføre de ældre som en interessant gruppe mennesker at arbejde med,'' tilføjer hun.

Derfor vil man i reklamer og i radio/tv kunne opleve ældre, der fortæller om at være forelsket, at være interesseret i mobiltelefoni, SMS eller internet. Andre fortæller om deres holdninger til livet, deres følelser, eller hvordan det er at spille i et band.

''Vi vil med kampagnen gerne vise, at de ældre lever, tænker og gør alle de ting, som andre også gør. Vi vil forsøge at fjerne billedet af de ældre som syge, besværlige og kedelige mennesker,'' siger Anna Birna Jensdottir.

Ældreplejen ramt hårdest

Sideløbende med den regeringsfinansierede kampagne kører andre mere målrettede kampagner, der eksempelvis skal få flere unge til at vælge sygeplejerske- eller lægeuddannelsen.

For selvom regeringens kampagne ikke handler om, at der er katastrofal mangel på mennesker, der vil arbejde i ældresektoren, lægger Anna Birna Jensdottir ikke skjul på, at det selvfølgelig er hele baggrunden for, at der er afsat både penge og ressourcer til at markedsføre de ældre.

Den voksende mangel på sygeplejersker og plejere i Island er især gået ud over ældresektoren, mens det hidtil har været en smule mere attraktivt at arbejde på sygehusene.

Konsekvensen er, at mange ældrecentre er bemandet med mange ufaglærte og mange udlændinge. Der arbejder især mange filippinske kvinder i den islandske ældresektor, og det giver en række sproglige problemer. Det er ikke unormalt, at der kun er en enkelt person, som kan tale islandsk på ældrecentrene om natten.

Ny institution som forbillede

Anna Birna Jensdottir er til daglig direktør for et helt nyt ældrecenter i Reykjavik. Hun håber, at hun med sin egen institution, Soltun, kan være med til at vise, at det faktisk kan være meget spændende at arbejde med ældre.

Soltun er på en lang række punkter helt anderledes end et traditionelt islandsk ældrecenter.

Alene af den grund, at institutionen er finansieret af private investorer, der efterfølgende har lejet bygninger og udstyr til Sundhedsministeriet.

Anderledes er også, at Soltun er spækket med alle former for moderne teknologi, der på en lang række områder kan lette hverdagen for beboerne og personalet.

Et af personalets vigtigste værktøjer er eksempelvis mobiltelefonen, som de altid bærer på sig. Det betyder, at de ældre altid kan komme i kontakt med præcist den ansatte, som de ønsker at tale med eller få hjælp af.

Mobiltelefonen kan også bruges til at modtage SMS-beskeder, som afsendes automatisk, hvis en af de ældre eksempelvis ved et uheld er faldet ud af sin seng om natten.

''Mange unge interesserer sig for elektronik og computere, og vi kan med vores institution vise dem, at der ikke behøver at være nogen modsætning mellem at arbejde med mennesker og ny teknologi - faktisk er et ældrecenter som vores et eksempel på, at de to ting går op i en højere enhed,'' forklarer Anna Birna Jensdottir. -

Sygehjælper Helka Vilhjàlmsdottir (tv.) og forstander Anna Birna Jensdottir besøger en beboer, Johannes B. Jonson, på det moderne islandske plejecenter Soltun.

Emneord: 
Ældre