Sygeplejersken Årgang 2002 nr. 28

I dette nummer

Baggrund

Den digitale sygeplejerske

Mobile løsninger i sundhedsforvaltningen skal give administrative lettelser, så det udegående personale får mere tid til at udføre de opgaver, som de først og fremmest er ansat til - at tage sig af borgerne.

Fag

Støtte til helbredte kræftpatienter

Rehabilitering handler ikke om at gøre noget for nogen, men om at støtte patienten i at handle selv. Rehabilitering af kræftpatienter er derfor også en opgave for sygeplejersker.

I HVERT NUMMER

Faglig kommentar: Forbedringsarbejde

En leder af et sygehus eller en afdeling skal have tydelige holdninger og magte at bryde isolationen mellem afdelinger og mellem sygehuse, så viden kan deles og sygeplejen ikke bliver navlebeskuende. Alle faggrupper skal have et fælles mål: Patienten.

Sygepleje historisk

En gave til sygeplejens fremme

På Dansk Sygeplejehistorisk Museum ved Kolding Fjord ses i den permanente udstilling et skab, der har stået hos en hjemmesygeplejerske på Als, og som har rummet diverse artikler til brug i plejen.