Sygeplejersken Årgang 2002 nr. 34

I dette nummer

Baggrund

Indvandrerfamilien fra Tyrkiet

Sundhedsplejerske Merete Arlev arbejder blandt etniske minoriteter i Helsingør. Det har hun gjort i et par år, og hun stortrives med det.

Fag

Den anden opvågning

Ved hjælp af prospektive undersøgelsesmetoder kan man undersøge patienten i den akutte eller subakutte periode, hvor han endnu lider af posttraumatisk amnesi (PTA) efter et kranietraume. Når patienten senere ser tilbage på sin sygehistorie, kan personalets notater fra PTA-perioden være af central betydning for rehabiliteringen.

Faglig information

I HVERT NUMMER

Faglig kommentar: Et altfortærende læringsrum

Fjern filosoffer og sociologer fra tryksår og plejehjem. Sygeplejersker har en klinisk praksis, som kan udvikles og forbedres gennem klinisk forskning. Teorifeltet skal derfor udvides til at omfatte undersøgelser og resultater, der ikke er lysår væk fra patienterne.