Sygeplejersken Årgang 2002 nr. 37

I dette nummer

Baggrund

Plejekrævende ældre underernæres

Over halvdelen af alle plejekrævende ældre på plejehjem og i hjemmeplejen er undervægtige, og de ældre taber sig i vægt, mens de er på plejehjem. Mere end hver femte er underernæret. Klinisk diætist Anne Marie Beck efterlyser større fokus på problematikken og en intensiv tværfaglig indsats i primær sektor.

I Valby går vægten op

Alle småtspisende ældre i Valby får et tilbud om hjælp til at få vægten op og dermed styrket kræfterne og livsmodet.

Forebyggende hjemmebesøg hjælper

Internationale erfaringer med forebyggende hjemmebesøg hos ældre er gode, men hjemmebesøg skal ske med sundhedsfagligt personale - ellers går effekten tabt.

Fag

Uden mad og drikke

Mange demente beboere på plejehjem er undervægtige eller ligefrem underernærede. Et udviklingsarbejde på plejehjemmet Caritas i Århus viser, at en systematisk og målrettet indsats kan give resultater. Alle ni beboere, der indgik, tog på. Tre af dem nåede op på normal vægt. Hos to beboere var vægtstigningen ledsaget af en markant positiv ændring i adfærd.

Faglig information

I HVERT NUMMER

Faglig kommentar: Ottomanen

En seng kan være både et arbejdsredskab og et hjælpemiddel. Forskellen er, at nødvendige arbejdsredskaber skal leveres straks, mens et hjælpemiddel skal igennem et langsommeligt bureaukrati.