Forebyggende hjemmebesøg hjælper

Internationale erfaringer med forebyggende hjemmebesøg hos ældre er gode, men hjemmebesøg skal ske med sundhedsfagligt personale - ellers går effekten tabt.

Ældre, som modtager forebyggende hjemmebesøg, lever længere - og lever længere i eget hjem. Derimod er der ingen ændring i antallet af hospitalsindlæggelser.

Det er nogle af de konklusioner, som dr.med. Povl Riis, formand for ÆldreForum, drager i en oversigtsartikel. Artiklen kan læses i ÆldreForums årsberetning 2001.

Artiklen fokuserer på internationale erfaringer med forebyggende hjemmebesøg, og det viser sig, at forebyggende hjemmebesøg resulterer i en lavere dødelighed og færre overflytninger til plejehjem.

Overraskende nok kan man ikke se et fald i antallet af hospitalsindlæggelser.

''Det skyldes muligvis, at det sundhedsfaglige personale, som tager ud på hjemmebesøg, opdager problemer, der ellers ikke ville blive opdaget. F.eks. kan forebyggende hjemmebesøg afhjælpe mange af de problemer som ældre - helt misforstået - tror hører alderdommen til. Et godt eksempel er depression,'' fortæller Povl Riis og oplyser, at ÆldreForum samarbejder med kommunerne om at undersøge, om forebyggende hjemmebesøg har indflydelse på årsagerne til hospitalsindlæggelser blandt ældre.

På baggrund af de internationale videnskabelige undersøgelser om forebyggende hjemmebesøgs gavnlige virkninger konkluderer Povl Riis også, at det er væsentligt, at de forebyggende hjemmebesøg foretages af sundhedsfagligt personale, f.eks. sygeplejersker.

''Det er vigtigt, at de forebyggende hjemmebesøg handler om helbred. Det giver ingen helbredsmæssige resultater, hvis hjemmebesøg kun er af social karakter, selvom det også er ønskeligt at dække dette behov på andre måder,'' siger Povl Riis.

Danmark er det eneste land i verden, hvor man har en lov om forebyggende hjemmebesøg, der forpligter kommunerne til at besøge kommunens ældre to gange om året, fra de er fyldt 75. 

Ernæring
Tema om forebyggende hjemmebesøg i Sygeplejersken

Anne Vesterdal. Opsøgende hjemmebesøg. Sygeplejersken 35/90.

Hanne Zangenberg, Kirsten Bille, Kirsten Schrøder, Winnie Allermann. Tilbud til de raske gamle. Sygeplejersken 5/96.

Mette Mohr. Samtaler der styrker sundheden. Sygeplejersken 24/96.

Elvi Weinrich, Lisbeth Beidel, Birte Jexen. Forebyggende besøg har effekt. Sygeplejersken 50/96.

Kirsten Bjørnsson. Det haster med diagnoserne. Sygeplejersken 14/97.

Inga Klode. Erfaring med forebyggende hjemmebesøg. Sygeplejersken 28/99. 

Martin Agersted Jarl. Kommunernes praksis ved forebyggende besøg. Sygeplejersken 48/99.

Agnete Kinch-Jensen. En sundhedsprofil i Billund Kommune. Sygeplejersken 33/00.

Jørgen Svendsen og Lene Gredal. Patientdataloven og anden lovgivning i forbindelse med forebyggende hjemmebesøg. Spørgsmål og svar. Sygeplejersken 19/01.

Martin Agersted Jarl. Forebyggende hjemmebesøg hjælper. Sygeplejersken 37/02.

Anne Vesterdal. Hellere autonomi end autoriteter. Sygeplejersken 30/03   

Anne Vesterdal. Trygt at kende tilbuddene. Sygeplejersken 30/03  

Emneord: 
Forebyggelse
Ældre
Kommunal sundhedstjeneste