Sygeplejersken Årgang 2002 nr. 4

I dette nummer

Baggrund

Det kribler og krabler året rundt

Problemet med lus i håret er blevet større de seneste 10 år. Flere steder i landet er sundhedsplejersker gået til kamp. De arrangerer lusedage, hvor de informerer og vejleder forældre i, hvordan de undersøger og behandler deres børn for lus.

Et ærinde for sygeplejen

Man skal være sikker i sin faglighed, men faglighed gør det ikke alene, siger Karenlene Ravn, forstanderinde i Sundhedsstyrelsen. Selv har hun altid haft næse for, hvad der rører sig politisk. Den 1. februar går hun på pension.

Fag

Disciplin nødvendig

Tid, selvdisciplin og en god studiegruppe er en forudsætning for at kunne læse til sygeplejerske via fjernstudium. Det har tre studerende erfaret i løbet af det første semester.

Lus bekæmpes med balsam og kam

Hvert år investerer fortvivlede forældre tusindvis af kroner i dyre lusemidler. Men der er ingen dokumentation for, at de små, kløende insekter lader sig udrydde af den grund. Til gengæld er det dokumenteret, at man kan holde lusene i ave ved hjælp af en langt billigere og mere skånsom metode. Den hedder Bug Buster.

Målrettet plejehjem

Nøgleordene for arbejdet på plejehjemmet Huset William i Valby er klare mål og medindflydelse, både i forhold til beboere og medarbejdere.

I HVERT NUMMER

Synspunkt: Indfør en "Store luse-tjek-dag"

Ineffektive og sundhedsskadelige midler mod hovedlus koster samfundet millioner af kroner om året. Myndighederne er passive. Småbørnsfamilierne må tage sagen i egen hånd - med sundhedsplejerskerne i spidsen.

Faglig kommentar: Pariaerne

Det er nødvendigt og selvfølgeligt at prioritere i sundhedsvæsenet. Men er det behandling, der prioriteres, eller er det mennesker?