Sygeplejersken Årgang 2002 nr. 46

I dette nummer

Baggrund

Bange for at blive kaldt racist

Sygeplejersker skal turde behandle alle mennesker lige. Uden at tage misforståede hensyn. De skal vise mod og sige fra over for indvandrere, som ikke respekterer de almindelige spilleregler. Integration var på dagsordenen, da de sygeplejestuderende holdt landsmøde.

Sygeplejersker skal turde blande sig

Sundhedspersonalet er mange gange de eneste danskere, indvandrerne omgås. Derfor har sygeplejersker en særlig pligt til at hjælpe mennesker med at blive integreret i det danske samfund, mener Marlene Eskildsen, formand i De Studerendes Landssammenslutning.

Udvikling på sygehuse går i stå

Forslag om lukning, sammenlægning og salg af sygehuse har sat det udviklende arbejde på standby. Samtidig er mange sygeplejersker bekymrede for de langsigtede konsekvenser.

Fag

Hurtigt hjem fra hospitalet

Akut indlagte ældre patienter kan nøjes med et kort indlæggelsesforløb, hvis der hurtigt planlægges relevant opfølgning i samarbejde med patienten, de pårørende, den praktiserende læge, hjemmeplejen og det geriatriske følge-hjem-team.

Evaluering af sygeplejen inddrager patienterne

To gange om året vurderes kvaliteten af den grundlæggende sygepleje i Rigshospitalets hjertecenter. Vurderingen kombinerer patientinterviews med journalaudit og omfatter områderne smerter, søvn, hvile, kvalme, ernæring, væske, udskillelse og personlig hygiejne.

Faglig information

I HVERT NUMMER

Faglig kommentar: Vi griber den etniske stafet

Kurser, temadage og diplomer i fremmede kulturer. Ansættelse af kulturelle vejledere, der bygger bro mellem Muhammed og det danske sundhedsvæsen. Den etniske stafet er sendt i omløb.