Boganmeldelser

Læs anmeldelserne i dette nummer af Sygeplejersken

Den syges sårbarhed rører ved vores menneskelighed

Anne Stokkebæk

Psykologi 2 Sundhedspsykologi

Lærebog for sygeplejestuderende 1. udgave
Dansk Sygeplejeråd, Nyt Nordisk Forlag, Arnold Busck 2002
252 sider, ill. 289 kr.

SY-2003-12-30aMødet med mennesker i sorg og smerte kan ses som en gave og en udfordring. En gave, fordi den syges sårbarhed minder os om vores egen sårbarhed og dermed rører ved vores menneskelighed. En udfordring, fordi den syge har brug for hjælp. Omdrejningspunktet i denne lærebog for sygeplejestuderende er de psykologiske begreber, man bør kende til for at kunne hjælpe.  

Bogen udmærker sig ikke alene ved at give overblik over de begreber, der bruges til at karakterisere et lidende menneske: Sorg, krise, angst, smerter og stress for blot at nævne nogle, men også ved respekten for den kompleksitet, de er udtryk for. Forfatterne reducerer ikke mennesket til en række kliniske tilstande, der kan gøres noget ved. Det kommer f.eks. til syne i måden, mestring er fremstillet på. Her står, at mestring i hverdagens sprogbrug ''forbindes ... med et godt resultat. Men i teorien har begrebet en anden betydning.'' Her er ikke tale om en ''værdidom ... en vurdering af, om man klarer det godt eller skidt ... Mestring omfatter både tanker, følelser og konkrete handlinger.''  

Kroppen er i fokus i tre kapitler. Det er nyt og meget relevant set i forhold til kritikken af det bevidsthedsfilosofiske paradigme og den splittelse af mennesket i krop og sjæl, det har afstedkommet. Merleau Pontys teori om kroppen som det første udgangspunkt for menneskets erkendelse præsenteres, herunder de konsekvenser, det bør have for vores måde at tænke om kroppen på: ''...vi må have blik for en krop, der handler, udtrykker sig, og som bærer erfaringer og viden i sig ...''

Da hele vores kultur og opfattelse af mennesket er gennemsyret af en dualistisk tilgang, hvor hovedet tænkes at styre kroppen, er det lettere sagt end gjort. Men de korte eksempler, fremstillingen af sammenhængen mellem psyke og soma og de nye syndromer som kronisk træthedssyndrom, fibromyalgi og whiplash er illustrative og giver læseren en god fornemmelse af, hvad problemet drejer sig om.

Bogen er en fin introduktion til de psykologiske begreber, sygeplejestuderende bør få kendskab til i uddannelsen. De fyldige noter og opsamlende diskussioner, der afslutter flere kapitler, er et plus. En omfattende litteraturliste inspirerer til at fordybe sig i udvalgte emner.

Af Birte Glinsvad, sygeplejelærer på Sygeplejeskolen i Randers  

Problemstillinger fra hverdagen

Bente Appel Esbensen 

Mennesker med kræft - sygepleje i et tværfagligt perspektiv 

København: Munksgaard Danmark 2002
400 sider, 388 kr.

SY-2003-12-30bNæsten uanset, hvor sygeplejersker arbejder, møder de patienter med kræft og konfronteres med komplekse sygeplejefaglige problemstillinger. At få en kræftsygdom medfører en fundamental ændring af et menneskes liv afhængig af de kulturelle, psykologiske, åndelige og sociale forhold. Som mand, kvinde, ung og ældre opleves det at få kræft forskelligt. Det er derfor af stor betydning, at sygeplejersker kan få øje på forskelle i behov for pleje, kommunikation og information hos den enkelte patient og hans pårørende.

Bogen er skrevet af faglige specialister og giver god baggrundsviden og inspiration til, hvordan man kan finde frem til og løse de problemer, den enkelte patient oplever. De mange cases om mennesker med kræft illustrerer flot de teoretiske beskrivelser, så hverdagens oplevelser bliver nærværende. Man møder ikke diagnoser, men det enkelte menneske med forskellige symptomer som f.eks. anæmi, infektioner, blødning og smerter. Den skitserede pleje kan let overføres til egen afdeling.

De overordnede emner er: 1. Livet med kræft, 2. Kræft, køn og alder, 3. Symptomer, pleje og behandling og 4. Samfund og kræftbehandling.

Ændring af kropsidentitet og seksualitet er et fortiet emne, som de færreste sygeplejersker taler med patienter om, ofte pga. manglende viden. Her beskrives nogle af de problemer, patienterne oplever i forbindelse med sygdom og behandling, og som jeg tror, vil gøre det lettere at give bedre information. Viden giver frihed, og som Svend S. Ottesen skriver: ''Det er et ufravigeligt krav til det sundhedspersonale, som arbejder med mennesker med kræft, at de ikke viser berøringsangst, men tør indgå i en tæt dialog med patient, pårørende og kolleger, når de etiske spørgsmål melder sig.''

Bogen er meget gennemført og kommer i dybden med de mange sygeplejefaglige problemstillinger, jeg møder i mit daglige arbejde. Den er let læselig i sin helhed, og en detaljeret indholdsfortegnelse gør den også anvendelig som opslagsbog.

Af Birte Rytter, afdelingssygeplejerske, Hæmatologisk Afsnit B2, Aalborg Sygehus.