Synspunkt: Dejligt at være sygeplejerske

Det er meningsfyldt at hjælpe mennesker ind i livet, gennem livet og ud af livet. Hvis man ser positivt på tingene, byder jobbet som sygeplejerske på et hav af muligheder.

Jeg elsker mit job som sygeplejerske. Hvis jeg kunne vælge om, ville jeg være sygeplejerske. Jeg håber, at min datter vælger at blive sygeplejerske.

I løbet af den sidste uge er jeg gentagne gange blevet konfronteret med de modsatte udsagn. Sygeplejersker har i fjernsyn og fagblad udtalt deres utilfredshed med faget og håbet om, at deres døtre ikke vælger samme uddannelse, som de selv gjorde.

Vi bliver tudet ørerne fulde med sygeplejerskernes utilfredsstillende arbejdsforhold og elendige lønninger. Jeg er ikke uenig, men vil gerne bidrage til et mere nuanceret billede af det at være sygeplejerske ved at fokusere på de positive sider af uddannelsen.

Februar 1984. Jeg blev optaget på drømmestudiet. Jeg måtte supplere min sproglige studentereksamen med både erhvervserfaring og mere matematik, fysik og kemi for at få adgang.

Uddannelsen var lønnet, så jeg behøvede ikke at leve af pastaskruer og tomatsovs som mange andre studerende, og jeg havde råd til at få barn midt i det hele.

Da jeg blev færdig, kunne jeg få job med det samme. Man manglede sygeplejersker alle vegne. I starten havde jeg flere vikariater på forskellige afdelinger for at se mig lidt omkring.

Og fagbladet, nu mere internettet, bugner stadig af sygeplejejob i både ind- og udland.

Jeg har gennem årene haft mulighed for at se sygeplejen fra flere vinkler. Fra sygeplejeelev til sygeplejerske og videre via souschef til afdelingssygeplejerske. Er nu i gang med den sundhedsfaglige suppleringsuddannelse på universitetet.

I de næsten 20 år, der er gået, har jeg aldrig fortrudt mit valg. Tværtimod glæder jeg mig ofte over, hvor privilegeret jeg er. Er der noget mere meningsfyldt og givtigt end at hjælpe andre mennesker ind i livet, gennem livet og ud af livet?

Ud over denne meningsfyldthed i selve arbejdet har jeg altid kunnet udvikle mig fagligt ved at deltage i kurser, seminarer, udviklingsprojekter osv. på tidspunkter, der passede ind i mit liv.

Jeg har haft indflydelse på mit job ved at specialisere mig fagligt i forskellige retninger eller ved blot at være åben i forhold til, hvad jeg gerne ville.

Jeg har undervist kommende sygeplejersker på sygeplejeskoler og læger, der havde brug for viden om mit speciale.

Ud over alle mulighederne for at præge min jobsituation i den retning, jeg har haft lyst til, har jeg kunnet få det hele til at gå op med mit privatliv, som jeg altid har prioriteret højere end mit job. Når jeg har haft velovervejede og velbegrundede ønsker i forhold til mit job, så har de kunnet opfyldes.

Jeg har de samme gode erfaringer fra fire forskellige sygehusledelser.

Det er et for positivt billede af sygeplejen, vil nogen mene, men det handler om at kunne anskue en situation fra en positiv synsvinkel.

Når jeg har været utilfreds med udviklingen, har jeg gjort noget aktivt for at ændre den. For mange utilfredse sygeplejersker bruger al deres energi på at brokke sig i skyllerummet i stedet for fagligt og sagligt at argumentere for deres sag på det rette sted.

Mit ønske for min datter om at blive sygeplejerske udspringer af ovenstående. Det ser på nuværende tidspunkt ikke ud til at blive opfyldt. Sygeplejestudiet ligger nemlig kun som nr. to på hendes prioriteringsliste. Hun vil være veterinærsygeplejerske. Det lugter da heldigvis lidt af fisk.

Jane Bergenhagen er afdelingssygeplejerske på obstetrisk afdeling, Svendborg Sygehus. Har p.t. orlov for at studere på Syddansk Universitet, sundhedsfaglig suppleringsuddannelse.

Emneord: 
Roller
Identitet