Behandling af ondt i ryggen

Behandling af rygpatienter må tilrettelægges, så overflødige undersøgelser undgås, og hvis flere behandlere er involveret, må der sikres koordination, så forløbet sker hensigtsmæssigt.
Teori og praksis: Rygsmerter

Før en individuel behandlingsplan tilrettelægges, foretages en samlet vurdering af patientens rygproblem. Hvor lang tid har problemet varet, hvor er smerten lokaliseret, hvor stort er problemet, smerteintensiteten, antallet af sygedage, hæmning af dagligdags aktiviteter?

Før behandlingen påbegyndes, bør der tydeligt sammen med patienten opstilles mål for smertelindring, funktionsniveau og arbejdsførlighed, og patienten bør informeres om, hvor længe behandlingen forventes at vare og eventuelle risici.

Lasegues test

SLT (Straight Leg Test) = Lasegues test. Løft til 50 grader af strakt underekstremitet hos rygliggende patient udløser udstrålende smerter hos ischiaspatienter med lumbalt rodtryk (18).

Behandlingsprincipper

Al behandling bør så vidt muligt foregå i primærsektoren og i patientens eget lokalområde.

Det er vigtigt for at undgå unødig sygeliggørelse af patienten og for at undgå, at patient eller sundhedsvæsen påføres unødige omkostninger, f.eks. som følge af lange transportveje.

Behandling må tilrettelægges, så overflødige undersøgelser undgås, og hvis flere behandlere er involveret, må der sikres koordination, så forløbet sker hensigtsmæssigt. Det bør normalt undgås, at patienter indlægges pga. rygsmerter. Ved indlæggelse er der risiko for unødig sygeliggørelse, og for patienten medfører det ofte en uhensigtsmæssig inaktivitet. Desuden er en indlæggelse dyr for sundhedsvæsenet.

Behandlingsmetoder, som generelt anbefales anvendt

  • smertestillende medicin, startende med paracetamol, NSAID og i svære tilfælde tramadol.
  • manuel behandling
  • rygskole og rygtræningshold
  • øvelsesterapi/fitness
  • Behandlingsmetoder, som anbefales anvendt i visse tilfælde
  • Blokadebehandling kan i udvalgte tilfælde overvejes anvendt som en diagnostisk undersøgelse eller som akut smertelindring ved tilfælde af funktionsindskrænkende rygbesvær.
  • Massage og varme-/kulde-behandling kan overvejes anvendt som lindring ved lokaliserede muskelsmerter og med henblik på initial smertelindring/afspænding før brug af andre dokumenterede effektive behandlingsformer.
  • Rygoperation kan anbefales på snævre indikationer.
  • Sengeleje frarådes ved ryggener uden mistanke om diskusprolaps. Kan dog i visse tilfælde være en nødvendig smertelindrende foranstaltning ved svære rygsmerter - højst et par dage.

Behandlingsmetoder, som ikke anbefales anvendt

Der er evidens for, at strækbehandling, korsetbehandling, ultralyd, laser- og kortbølgebehandling samt muskelafslappende medicin ikke indgår i en tidssvarende behandling.  

Emneord: 
Behandling
Muskel og skelet