Stop storkrig og brug af atomvåben

Fra februar i år kan sygeplejersker blive medlemmer af Danske Læger mod Kernevåben (DLMK).

Sygeplejersker har i mange år været aktive i ''Læger uden Grænser,'' der rykker ud, når sundhedsskader er sket efter krige.

Internationale læger mod kernevåben (IPPNW) arbejder for forebyggelse af storkrig og for forbud mod og afskaffelse af atomvåben. Ved sin oprettelse i 1981 var det en ren lægeforening. IPPNW fik i 1985 Nobels Fredspris for sit arbejde, der bidrog afgørende til afspænding mellem Øst og Vest, så den kolde krig kunne afblæses omkring 1990. Danske Læger mod Kernevåben (DLMK) er en delforening i IPPNW.

De sidste 2-4 år er risikoen for atomkrig igen øget, fordi Indien og Pakistan er blevet atommagter, fordi Nordkorea og formentlig Israel også er det, og måske især fordi USA med sin nye kernevåbendoktrin fra foråret 2002 åbent har erklæret, at det vil bruge kernevåben (om nødvendigt) imod såkaldte slyngelstater, f.eks. Irak. Og fordi USA nu i foråret 2003 endda har erklæret, at det vil starte nye atomvåbenprøvesprængninger med

''mini-nukes,'' små atombomber. De er nok små, ''mini,'' sammenlignet med vore dages brintbomber, men de er ikke meget mindre end de atombomber, der i 1945 lagde storbyerne Hiroshima og Nagasaki øde.

Risiko for terrorisme steget

Perspektiverne, også i form af en mulig tredje verdenskrig, er så rystende, at forebyggelse af ny storkrig nu igen har topprioritet i Verdenssundhedsorganisationen (WHO) og i Verdenslægeforeningen (WMA).

Dertil kommer, at risikoen for drastiske terrorismeangreb mod lande, der støtter USAs krigs- og kernevåbenplaner, er øget betydeligt.

IPPNW har delforeninger i 62 lande, og i mange af dem har man haft stor succes med at åbne disse lægeforeninger for sygeplejersker, f.eks. i USA, Canada og Australien. Sygeplejerskerne har her bidraget ved at deltage i møder med beslutningstagere i atomvåbenhovedstæder som Moskva, Paris, Washington, Islamabad og New Delhi, ved møder i lokale ministerier og ambassader i alle lande, ved formulering af breve til ministerier og aviser og ved det administrative lokale foreningsarbejde i hvert land.

Fra februar 2003 har den danske afdeling DLMK, der har ca. 500 lægemedlemmer, også åbnet for medlemskab af sygeplejersker (200 kr./år). Hvis du er interesseret i dette internationale fredsarbejde, kan du få mere at vide om mulighederne og aktiviteterne hos DLMKs formand Povl Revsbech, tlf. 86 26 47 17, eller hos undertegnede, der også er med i ledelsen af den internationale forening IPPNW.

Emneord: 
Krig