Farvel til en institution

Undervisningsministeriet lukker Danmarks Sygeplejerskehøjskole og nedlægger de sygeplejefaglige diplomuddannelser. Resten af højskolens aktiviteter overføres til to forskellige centre for videreuddannelse, CVU´ere.

SY-2003-02-08aEt af sygeplejens flagskibe, Danmarks Sygeplejerskehøjskole, bliver nu en del af de nye Centre for Videregående uddannelser. Det betyder farvel til en institution, som i mere end 60 år har varetaget højere uddannelse af sygeplejersker. Arkivfoto: Thomas Søndergaard

Alexander den Store huggede den gordiske knude over med sit sværd. Samme metode har Undervisningsministeriet brugt over for Danmarks Sygeplejerskehøjskole.

Med ét enkelt sværdslag er højskolen nedlagt pr. den 1. januar 2003, og hovedaktiviteten, de sygeplejefaglige diplomuddannelser, er skrottet til fordel for de sundhedsfaglige diplomuddannelser, som nu skal udbydes af de nye centre for videreuddannelse, CVU´erne.

Resten af højskolens aktiviteter, dvs. uddannelsen til sundhedsplejerske og specialuddannelsen for sygeplejersker i infektionshygiejne, overføres til henholdsvis Jysk CVU og CVU Øresund, mens suppleringsuddannelsen i sygepleje ventes at blive udbudt af Aarhus Universitet.

Der bliver tale om en virksomhedsoverdragelse til de to CVU´ere, og det betyder, at højskolens personale følger med. Det samme er tilfældet med de bygninger, der har været ramme om højskolens to afdelinger i Århus og København.

Men endnu er langtfra alt faldet på plads. Hverken mht. økonomi, bygninger, personale eller aktiviteter. Ét ligger dog fast. De studerende, som p.t. er i gang med deres uddannelser på højskolen, får mulighed for at gøre dem færdige under de nuværende vilkår.

Ingen forhandling

Det er ikke nogen hemmelighed, at Danmarks Sygeplejerskehøjskole har ønsket det anderledes. Allerede i juni 2002 sendte Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet ved Aarhus Universitet og højskolen en fælles ansøgning til Undervisningsministeriet og Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling om integration af højskolen i fakultetet. Det ville tilføre fakultetet den nødvendige kapacitet og ekspertise til at udbyde de sygeplejefaglige diplomuddannelser som kommende masteruddannelser, hed det i ansøgningen. Højskolen havde allerede på det tidspunkt søgt om at få sundhedsplejerskeuddannelsen ind i universitetsregi som en masteruddannelse. Men begge ministerier sagde nej til ansøgningen, og senere fik højskolen besked om, at den ville blive nedlagt ved udgangen af 2002.

Med overflytningen af kandidatuddannelsen i sygepleje fra højskolen til Aarhus Universitet i 2000 har højskolen

Side 9

meget bevidst arbejdet på at konvertere skolens diplomuddannelser til masteruddannelser for dermed at blive en del af det universitære system. Derfor kom beskeden om lukningen som noget af en overraskelse.

''Vi kunne ikke forestille os, at vi sådan skulle hugges midt over og tvinges ind i hvert sit CVU,'' siger højskolens konstituerede rektor Ellinor Nicolaysen og peger på, at det er universitetet selv, der har inviteret til det foreslåede samarbejde.

Højskolens bestyrelsesformand, skolens administrator, den konstituerede prorektor og den konstituerede rektor blev ganske vist indkaldt til forhandling i Undervisningsministeriet, men da de mødte op, fik de at vide, at der allerede forelå en beslutning, så nogen egentlig forhandling kunne der ikke blive tale om. Det blev også understreget, at fremtidens diplomuddannelser skal ligge i CVU-regi, sådan som loven om CVU´erne foreskriver det.

Kassetænkning

Ellinor Nicolaysen og kollegerne undrer sig i dag over, at beslutningen om lukningen af højskolen er gået så stille af i sygeplejerskekredse:

''Vi har haft en højskole, et af sygeplejens flagskibe, siden 1938. Det, der har gjort mest indtryk på os både i Århus og København, er, at der har været så lidt blæst om ministeriets beslutning. Nu er lukningen en kendsgerning, og vi sidder tilbage med en følelse af, at det hele har drejet sig om at få CVU´erne op at stå.

Det er, som om man helt har glemt den rolle, som Danmarks Sygeplejerskehøjskole spiller for udviklingen af sygeplejen. Det er både vemodigt og sørgeligt,'' siger Ellinor Nicolaysen. 

Masteruddannelse i klinisk sygepleje

En arbejdsgruppe med repræsentanter fra Institut for Sygeplejevidenskab, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet ved Aarhus Universitet og Danmarks Sygeplejerskehøjskole har gennem længere tid arbejdet på at udvikle en masteruddannelse i klinisk sygepleje ved instituttet.

''Forslaget til den nye uddannelse har fået en foreløbig godkendelse, så vi håber, det lykkes,'' siger konstitueret rektor ved Danmarks Sygeplejerskehøjskole Ellinor Nicolaysen.

Hun understreger, at initiativet til den nye uddannelse ikke mindst skyldes de mange tilkendegivelser fra lederne i sundhedsvæsenet om behovet for denne type uddannelse.

Hun peger også på, at det nok heller ikke er gået op for alle, at man nu selv skal betale for at tage en diplomuddannelse fra et af de nye CVU\64ere. Her udbydes uddannelserne under Lov om åben uddannelse, og det betyder brugerbetaling. De vederlagsfri, statsfinansierede diplomuddannelser, som hidtil har været udbudt af højskolen, er nu en saga blot - bortset fra sundhedsplejerskeuddannelsen, som indtil videre fortsætter under de nuværende betingelser.

''Der er tale om ren kassetænkning med de nye uddannelsestilbud, hvor deltagerne skal af med 35-45.000 kr. for et uddannelsesforløb. Derfor tror jeg heller ikke på, at der vil komme den samme søgning fra sygeplejerskerne til de sundhedsfaglige diplomuddannelser, som der har været til vores monofaglige tilbud. Tænk på, at vi hvert år har uddannet 3-400 mennesker på diplomstudierne. Det bliver nok ikke tilfældet på CVU'erne - i hvert fald ikke i starten. Det vil skabe et tomrum til skade for sygeplejen og patienterne. Praktikken har brug for de diplomuddannede sygeplejersker.''

Ellinor Nicolaysen mener også, det kan spille en rolle for søgningen til diplomstudierne på CVU´erne, at studierne er tilrettelagt som deltidsstudier:

''Sygeplejerskerne skal kunne beholde deres job, mens de videreuddanner sig, og det betyder, at der ikke bliver den samme mulighed for tjenestefrihed som tidligere.

Det vil der nok være nogle ledere, som er glade for. Nu skal de ikke undvære folk et helt år, som mange gjorde, når de sendte sygeplejerskerne på Danmarks Sygeplejerskehøjskole. Til gengæld skal man så bare vide, at der nu ikke bliver lejlighed til at fordybe sig i sit fag på samme måde som før.''

Vil gerne bruges

Både Jysk CVU og CVU Øresund er såkaldte murstensløse centre. Det ene er allerede i gang, nemlig Jysk CVU, der ligger i Århus, mens CVU Øresund er splinternyt og først rigtig skal i funktion her i det nye år.

Centret har lige fået udnævnt en direktør, Inger Prip, som kommer fra en stilling som kontorchef i Københavns Amt. Hun skal nu rykke ind i Ellinor Nicolaysens kontor i bygningerne på Fælledvej i København, men det får ikke den konstituerede rektor til at ryste på hånden:

''Hun skal være meget velkommen. Faktisk forestiller vi os, at vi i et samarbejde med de nye kolleger kan være med til at udvikle de to CVU´ere til videncentre. Vi tror, at den ekspertise, vi har opnået gennem årene, vil blive brugt, ligesom vi tror, at vi stadig kan være med til at udvikle sygeplejen. Derfor håber vi på, at vi også kan tiltrække højt kvalificerede lærerkræfter både på kandidat- og ph.d.-niveau ikke mindst af hensyn til CVU'ernes kommende forskningstilknytning til universiteterne.''  

Emneord: 
Efter- og videreuddannelse