Sygeplejersken Årgang 2003 nr. 20

I dette nummer

Baggrund

Sygeplejersker jagter videreuddannelser

Humaniora og pædagogik er stadigvæk trækplaster, når sygeplejerskerne overvejer videreuddannelse. Det finder rektorforsamlingens formand er bekymrende. Hun giver især de geografiske forskelle, udbuddene og studietilrettelæggelserne skylden.

Er du svindler, sindslidende eller hypokonder?

Rygpatienter mødes med kynisme, ligegyldighed og mistro. I mange tilfælde medfører det livsvarig invaliditet for dem, som rammes af en alvorlig diskusprolaps, skriver journalisten og forfatteren Gretelise Holm. Hun har selv måttet vente et år på at få en diagnose og en – muligvis – alt for sen behandling.

Læger handlede i strid med reglerne

Det offentlige må ikke afvise patienter, som er blevet behandlet i privat regi. Det er i strid med reglerne, siger indenrigs- og sundhedsministeren, som er rystet efter at have læst om Rigshospitalets behandling af Gretelise Holm. Han kræver nu en forklaring af H:S.

Fag

Familien som fundamental institution

Familien er den mest fundamentale institution i islam. Dens funktion er at sørge for sine ældre medlemmer, at socialisere de unge og sikre familiens fremtidige beståen. Manden er overhovedet, og medlemskab af en familie kan kun anderkendes gennem slægtskab via blodet eller ægteskab.

Afrikanske børneskæbner

I SOS-børnebyen i Francistown i Botswana støder man på mange triste livsforløb. Men personalet gør, hvad det kan, for de børn, der har mistet deres familie – ofte pga. aids.

I HVERT NUMMER

Boganmeldelse

Læs anmeldelsen i dette nummer af Sygeplejersken