Farvel til et flagskib

Officiel afsked med Danmarks Sygeplejerskehøjskole, der nu er forhenværende. Højskolen bestod i 65 år og kan i dag betragtes som historisk primus motor i udviklingen af dansk sygepleje.

SY-2003-26-05-1Et af sygeplejens flagskibe, Danmarks Sygeplejerskehøjskole, skal fremover omtales i datid. Med en officiel afskedsreception er der sagt farvel til den gamle højskole, hvor så mange sygeplejersker har dygtiggjort sig i de 65 år, højskolen fik lov til at fungere.

Afskeden foregik på det nyindviede center for videregående uddannelse, CVU Øresund, som har overtaget nogle af de aktiviteter, der blev tilbage, efter at højskolens uddannelse til cand.cur. kom over i sit eget selvstændige institut på Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet ved Aarhus Universitet.

”Det er vemodigt at stå her, men vi må erkende, at med udvikling følger også afvikling,” sagde uddannelsesleder Milter Fly, der glædede sig over de uddannelsesmuligheder, som de danske sygeplejersker har i dag, ikke mindst takket være højskolen.”Nedlæggelsen af Danmarks Sygeplejerskehøjskole har ført til integration af højskolen i Jysk CVU og CVU Øresund. Derfor må vi helt bogstaveligt sige farvel til institutionen. Vi står nu over for en fælles udfordring med at skabe nogle efter- og videreuddannelsestilbud, som tilgodeser sygeplejeprofessionens fremtidige krav. Med højskolens integration i CVU Øresund har vi fået et stærkere afsæt til at løfte den opgave,” fastslog Inge Prip, direktør for det nye CVU.

Højskolens bestyrelsesformand, professor Jørn Olsen, Aarhus Universitet, mindede om den årelange kamp for sygeplejerskernes efter- og videreuddannelse:

”Det har været en kamp op ad bakke, bl.a. begrundet i en frygt for, at der så ikke ville være sygeplejersker tilbage til den daglige omsorg. At ingen ville arbejde med patienterne, at alle ville akademiseres. Men det har aldrig været målet. Det har været at skabe en udvikling hen mod den evidensbaserede pleje og behandling. Det har været fuldt accepteret at forfølge dette mål hos lægerne, men ikke for sygeplejerskerne. Det er svært at se fornuften i denne forskel. Plejen er dyr for samfundet, og formentlig langt vigtigere, end selv vi, der er til stede her, tror.”

Afskedens midtpunkt var naturligt nok højskolens konstituerede rektor Ellinor Nicolaysen, der har brugt sin arbejdskraft og sit engagement til gavn for højskolen i næsten to årtier. Inge Prip takkede hende for et professionelt og loyalt samarbejde med integreringen af højskolen i CVU Øresund, Jørn Olsen for hendes og tidligere rektor Inge Andersens formidable arbejdsindsats og Milter Fly for hendes mangeårige mission: at de danske sygeplejersker i dag har mulighed for uddanne sig til højeste videnskabelige niveau:

”Danmarks Sygeplejerskehøjskoles æra vil på denne måde leve videre og være en historisk primus motor for udviklingen af dansk sygepleje og dermed også af det danske sundhedsvæsen. På samme måde, Ellinor, vil din æra leve videre. Du har gjort en forskel i dansk sygepleje.”