Sygeplejersken Årgang 2003 nr. 27

I dette nummer

Baggrund

Lund henter spanske syge plejersker

Sygeplejerskemangel er et stort problem på Universitetssjukhuset i Lund. Derfor har sygehuset meldt sig på de store sygeplejerskemesser i Spanien ligesom arbejdsgivere fra sygehuse i England, Frankrig og Italien.

Hverver personale med alle midler

I Lund nøjes sygehusets personalefunktion ikke med at hverve plejepersonale på traditionel vis. Man starter med at gøre skolebørnene interesserede. Og hvis unge ikke gider tage de traditionelle uddannelser, får man arbejdsformidlingen til at oprette nye.

Fremtidens sengeafdeling

Når kvaliteten i plejen stiger, bliver arbejdet mere attraktivt. Og så bliver det lettere at rekruttere og fastholde personalet.

Fag

Ny tilgang til psykiatriske diagnoser

Recoverybegrebet har styrket håbet om, at mennesker med alvorlige psykiske lidelser kan komme sig. Undersøgelser viser, at det lykkes i halvdelen af tilfældene.

Faglig information

I HVERT NUMMER

Faglig kommentar: Seniormentor

Der er et aldersmæssigt spring mellem de fleste sygeplejersker og deres patienter. Dermed er der også en kulturforskel, som den pensionsmodne sygeplejerske kan være med til at bygge bro over.

Synspunkt: Hvis nu Hamer har ret?

Meget af den alternative medicin kan ses som et forsøg på at integrere de personlige oplevelser og følelser, der følger med sygdom, og den tilbyder patienten at få dem taget alvorligt.