Sygeplejersken Årgang 2003 nr. 3

I dette nummer

Faglig information

I HVERT NUMMER

Boganmeldelse

Læs anmeldelsen i dette nummer af Sygeplejersken

Tema: Psykiatri

Undervisning hjælper skizofrene

Alvorlige tilbagefald og social deroute kan undgås, hvis den skizofrene får undervisning om sin sygdom. På Sct. Hans Hospital har man gode erfaringer med at lade plejepersonalet undervise patienter og familie.

De pårørende svigtes

Kun få pårørende til sindslidende bliver brugt som kompetente samarbejdspartnere. De må selv tage initiativer, hvis de vil inddrages, viser undersøgelse.

Opgør med eksperttankegangen

Distriktspsykiatrien er et stort skridt i retning af et bedre psykiatrisk tilbud til de sindslidende. Men det kræver et perspektivskift, hvis de distriktspsykiatriske sygeplejersker skal udvikle psykiatrien i retning af et ligeværdigt samarbejde med den psykisk syge.

Livshistorien er nøglen til forståelse

Forståelse er nødvendig, hvis den syge skal hjælpes ud af det fængsel, som isolationen er. Livshistorier og beskrivelser af dagligdagen kan være med til at forklare, hvorfor nogle psykisk syge har valgt at trække sig ind i sig selv.

Patienten behandles gennem samvær

På psykiatrisk afdeling behandler kontaktpersonen patienten gennem samvær, så patienten lærer at håndtere sine konflikter. Kontaktpersonen skal kunne modstå påvirkning fra patienten i form af beskyldninger og kritik. Derfor er det nødvendigt med fortløbende supervision.

Negative tanker kan vendes

Kognitiv terapi tager udgangspunkt i aktuelle symptomer eller psykologiske problemer i patientens tilværelse og lægger vægt på at bedre patientens evne til at løse problemer. Der er åbenhed om patientens diagnose og behandlingsmetodernes formål og virkemåde.

Når sidste udvej er lykkepillen

Den omfattende omtale af lykkepiller har ført til et markant stigende forbrug, der afspejler en større terapeutisk indsats over for en række psykiske lidelser som depressioner, angstlidelser og spiseforstyrrelser. De nye anti- depressiva er imidlertid ikke bivirkningsfri.

Syv sider af psykiatrien

''Hvis andre ikke viser mig den uforbeholdne opmærksomhed og kærlighed, er det fordi, de ikke bryder sig om mig''