Syv sider af psykiatrien

''Hvis andre ikke viser mig den uforbeholdne opmærksomhed og kærlighed, er det fordi, de ikke bryder sig om mig''

Hver femte dansker kommer i kontakt med behandlingssystemet pga. psykisk sygdom. De psykiatriske sygdomme rammer dog langt bredere, fordi de påvirker hele familien omkring den syge. I dette temanummer beskæftiger vi os med psykiatrien fra syv forskellige synsvinkler. Vi ser på, hvad der rører sig inden for pleje og behandling af psykiske sygdomme som skizofreni, depressioner og angstlidelser.

  1. På Sct. Hans Sygehus i Roskilde får unge skizofrene undervisning i deres sygdom, så de bliver bedre i stand til at undgå tilbagefald. Patienten og de nærmeste pårørende får endvidere tilbud om at komme med i familiegrupper, som støtter familien i problemløsning. (''Undervisning hjælper skizofrene'').
  2. På Psykiatrisk Sygehus i Frederiksborg Amt har man forsøgt at inddrage de pårørende som kompetente samarbejdspartnere. En undersøgelse viser, at det er svært at gøre op med en fastlåst behandlingskultur og med vaner i sygeplejen. (''De pårørende svigtes'').
  3. Det psykiatriske system kritiseres for at være præget af eksperttankegangen. Et perspektivskift er nødvendigt, hvis de mange tilbud i hospitalspsykiatrien og socialpsykiatrien skal bygges op ud fra den sindslidendes behov. (''Opgør med eksperttankegangen'').
  4. Nogle psykisk syge falder igennem nettet i alle tilbud og vælger at isolere sig. I et praksisorienteret forskningsprojekt i Odense Kommune blev valget om at leve i isolation belyst gennem livshistorier. (''Livshistorien er nøglen til forståelse'').
  5. Psykiatrisk afdeling i Middelfart har erfaring i at behandle patienter gennem samvær med en kontaktperson. Ved hjælp af relationsbehandling lærer patienten at håndtere konflikter. (''Patienten behandles gennem samvær'').
  6. Kognitiv terapi vinder indpas i stigende grad. I terapien er der åbenhed om patientens diagnose og behandlingens formål og virkemåde. Patienten skal siden kunne overføre indsigten fra terapien til egen dagligdag. (''Negative tanker kan vendes'').
  7. Medierne har fokuseret meget på det stigende forbrug af antidepressiva, især lykkepiller. En væsentlig grund til det stigende forbrug er et bredt indikationsområde. De nye antidepressiva har vist sig også at have effekt over for angstlidelser, følger til posttraumatisk belastningssyndrom og tilstande præget af tvangshandlinger og tvangstanker, f.eks. spiseforstyrrelser. (''Når sidste udvej er lykkepiller''). 
Emneord: 
Psykiatri