Sygeplejersken Årgang 2003 nr. 47

I dette nummer

Baggrund

Kvinder til salg

Sexhandel med kvinder - trafficking - griber mere og mere om sig. Bagmændene scorer kassen på fattige kvinders drømme om en bedre tilværelse i Vesteuropa.

Agent 00Sygeplejerske

Kommunernes Landsforening er ved at lægge sidste hånd på en vejledning til landets kommuner. Den præciserer, at kommunerne må bruge plejepersonalet til at afsløre socialt bedrageri. Det kan sætte skred i en udvikling, hvor fl ere kommuner vil benytte hjemmesygeplejersker og sundhedsplejersker i jagten på ulovligheder, mener kommunalchef.

Pris til sårpatienternes sygeplejerske

Patienternes ve og vel har altid været den motiverende faktor for Kirsten Müller, som har fået Dansk Sygeplejeråds Sygeplejerskepris 2003 for sin indsats inden for pleje og behandling af sår. Hun var egentlig gået på efterløn, men nu arbejder hun alligevel som sygeplejefaglig konsulent.

Fag

Sygeplejerskemangel ændrede plejestruktur

Mangel på sygeplejersker betød, at et apopleksiafsnit på Bispebjerg Hospital blev bemandet af social- og sundhedsassistenter. Efter at have gennemgået et kompetenceudviklingsprogram var assistenterne i stand til at pleje ikke-problematiske patienter og yde speciel sygepleje.

Faglig information

I HVERT NUMMER

Faglig kommentar: Patientens sygeplejerske

Få minutters rutinemæssig omsorg efter en udskrivelse. Så stor effekt. En patient, der føler sig i gode hænder. Nye toner, nye rutiner. Sygepleje, man kan være bekendt.

Boganmeldelse

Læs anmeldelsen i dette nummer af Sygeplejersken