Sygeplejersken Årgang 2003 nr. 5

I dette nummer

Baggrund

Rekrutteringsledelse - hvordan man sikrer en stabil medarbejderstab

Ansættelsen af medarbejdere er fundamentet for en velfungerende og succesrig arbejdsplads. Dette gælder ikke mindst inden for sygeplejeområdet, hvor den pleje, som patienten nyder gavn af, er helt afhængig af den enkelte sygeplejerskes faglige og personlige kvalifikationer.

Fag

Skab din egen patient

Storylinemetoden er et bud på et pædagogisk værktøj, som bl.a. skal træne de sygeplejestuderende i at blive selvstændige, kritiske og aktivt opsøgende i forhold til ny viden.

Faglig information

I HVERT NUMMER

Synspunkt: Det er for ynkeligt

Jeg ønsker mig et velskrevet, smukt designet og trykt blad, der orienterer både fagligt og organisatorisk om dansk og international sygepleje.

Tema: Elektronisk patientjournal

Patienters rettigheder under pres

Den læge, der skal behandle patientens brækkede ben, behøver ikke at vide, hvor mange aborter hun fik som syttenårig. Derfor skal patienten spørges, før man henter en gammel journal. Men beskyttelsen af følsomme oplysninger går ud over kvaliteten, lyder det fra klinikere og kroniske patienter. Fejl opstår netop, når sundhedspersonalet ikke deler viden med hinanden.

Reglerne om helbredsoplysninger

Læger og andet sundhedspersonale behøver ikke at spørge patienten for at udveksle oplysninger, der er nødvendige for, at de kan udføre deres opgaver i forbindelse med et aktuelt behandlingsforløb.

Brugerdisciplineret sikkerhedsproblem

Fortrolige oplysninger om patienterne er på mange måder bedre beskyttet i den elektroniske journal end på papir. Men sikkerheden bliver aldrig bedre end brugernes disciplin.

Danmarks mest overtrådte lov

Danmarks mest overtrådte lov næst efter færdselsloven har juristen Steen Jørgensen kaldt Lov om patienters retsstilling.

Kliniske databaser kræver skriftligt ja

Det er et politisk krav, at sygehusafdelinger skal kunne sammenlignes på kvaliteten. Men sygehusene må ikke bruge patientdata til dokumentation uden skriftligt samtykke.

Lettere adgang til patientdata

Lettere adgang til patientdataDer bliver lettere adgang til at videregive helbredsoplysninger på nogle områder. En række lovforslag er på vej fra Indenrigs- og Sundhedsministeriet.