Danmarks mest overtrådte lov

Danmarks mest overtrådte lov næst efter færdselsloven har juristen Steen Jørgensen kaldt Lov om patienters retsstilling.

''Det største problem er nok, at man ikke spørger patienterne, før man henter gamle journaler frem.

Men i vid udstrækning sender man også epikriser til de praktiserende læger uden at spørge patienterne. Det må man kun, hvis patienten skal fortsætte behandlingen hos egen læge,'' siger Steen Jørgensen, der jævnligt underviser sundhedspersonale i reglerne og i mange år var jurist i Århus Amt.

''Det tager tid at ændre rutiner, især i et system, hvor medarbejderne har ufattelig meget andet om ørerne.

Men der er ingen tvivl om, at der også er tale om holdninger.

Lægerne vil gerne give patienten den bedst mulige behandling, og det skal de nok bestemme, hvad er. Det har patienten ingen forstand på, så derfor er der ingen grund til at involvere ham.

Men reglerne er der af en årsag, og de skal holdes.

Jeg mødte engang en patient, som var meget ulykkelig over, at en læge engang havde kaldt hende hypokonder. Det havde forfulgt hende lige siden.

Hun har ret til at sige: Den journal må I ikke tage frem."  

Emneord: 
IT