Test din viden om patienters retsstilling

 1. En ældre dame bliver indlagt med lungebetændelse. Hun er uklar pga. høj feber. Må man se i journalen fra hendes forrige indlæggelse, om der står noget om penicillinoverfølsomhed?
 2. En yngre mand bliver indlagt efter et trafikuheld. Han er ved bevidsthed og klar. Skal han give sin tilladelse til, at man kigger i anæstesijournalen fra en tidligere indlæggelse, før han kommer på operationsbordet?
 3. En gammel mand bliver indlagt til udredning af mavesmerter. Han er dement og kan ikke give sit samtykke til, at man henter hans gamle journal. Må man hente den uden at spørge?
 4. En midaldrende mand med hjerteproblemer bliver overflyttet fra medicinsk til kardiologisk afdeling. Skal han spørges, før kardiologisk afdeling ser hans medicinske journal?
 5. En kræftpatient har fået kemoterapi på universitetshospitalet og overflyttes til videre behandling på sit lokale sygehus. Skal universitetshospitalet spørge, før de videresender journaloplysninger til det lokale sygehus, som ligger i et andet amt?
 6. En nyopdaget diabetespatient er blevet udredt på sygehusets ambulatorium og skal fortsætte behandlingen hos egen læge. Skal sygehuset spørge patienten, før man sender epikrise ud?
Svar på spørgsmålene om videregivelse af helbredsoplysninger
 1. Ja. Ved akut behandlingsbehov må man indhente oplysninger uden patientens samtykke, når patienten ikke kan kontaktes. Patienten skal orienteres efterfølgende.
 2. Ja. Man må ikke hente oplysninger fra afsluttede indlæggelsesforløb uden at spørge.
 3. Nej. Man skal i stedet spørge hans pårørende. De kan give stedfortrædende samtykke, både til behandling og til videregivelse af oplysninger.
 4. Nej. Ikke når der er tale om det samme behandlingsforløb.
 5. Nej. Der er tale om det samme aktuelle behandlingsforløb.
 6. Nej. Ikke hvis alle oplysninger er nødvendige for den videre behandling. Men da det kan være svært at trække grænsen mellem nødvendige og ikke-nødvendige oplysninger, bør man spørge.
Emneord: 
IT