Stafetten: En opskrift, tak

”Kan vi ikke få en opskrift på, hvordan vi skal behandle den somaliske kvinde og den irakiske mand,” lyder det ofte blandt sygeplejersker, når jeg underviser. Emnerne er bl.a. kulturforståelse og kulturel kompetence i forhold til etniske minoriteter i psykiatrien.

Men mennesker fra en bestemt kultur lader sig ikke sådan putte i kasser. Kan vi putte danskere i én kasse, som repræsenterer danskhed? Hvordan vil vi på en enkel måde karakterisere dansk kultur? Kan vi blive enige om, hvad der skal stå på kassen? Nej vel. Jeg vil i hvert fald nødig puttes i den kasse, hvis det indbefatter at spise flæskesteg og gå med klaphat.

Lige så unaturligt det vil være for danskere at blive puttet i en bestemt kasse, lige så naturligt er det for mange at slå etniske minoriteter over én kam, som om de er en homogen gruppe. Men der er mange forskellige kulturer indenfor det enkelte land. I vores egen kultur kan vi tage en vestjysk fi sker, en lektor ved et universitet og en rocker. Store kulturforskelle. Eller hvad med en analfabet fra en tyrkisk landsby på den anatolske højslette og en læge fra Istanbul?

Vi må først og fremmest se på vores fordomme, som avler stereotyper, så som at ”alle arabiske mænd undertrykker kvinder,” og ”somaliere kan ikke kende forskel på dit og mit.”

Hvis det er den negative holdning, vi møder patienten med, vil det forhindre muligheden for at skabe tillid og bæredygtig kontakt. Vores negative holdninger kommer ikke ud af den blå luft. Vi er alle under påvirkning af de fordomsfulde historier, som fylder overskrifterne i medierne. Hvor ofte ser vi en forsidehistorie, der fortæller om en indvandrer, som klarer sig godt i Danmark? Og det er der jo rigtig mange, der gør.

Vi må møde den enkelte patient med anden kulturel baggrund med nysgerrighed, åbenhed og respekt og spørge den enkelte om, hvad hans kultur og religion betyder for netop ham.

Men der er erfaring for, at personalet ofte bliver usikkert i mødet med den etniske patient, med berøringsangst og dermed manglende kontakt til følge. Usikkerheden går på, hvorvidt ens faglighed slår til, om man nu har forstået patienten og dennes sygdomsudtryk. En patient kan opleve sig besat af en ond ånd. Er det reelt i hans kultur, eller er det et symptom på psykose? Kulturbetingede sygdomsudtryk og fl ygtninges posttraumatiske belastningssymptomer er faktorer, der kan forstyrre det psykiatriske billede og dermed hindre en tilfredsstillende behandling og pleje. Desuden er der erfaring for, at arbejdet med etniske minoriteter oftest er ressource- og tidskrævende.

På denne baggrund blev Videnscenter for Transkulturel Psykiatri etableret i 2002 med landsdækkende funktion. Vi forsøger at forbedre psykiatrisk udredning, behandling og pleje ved at indsamle og formidle viden på området. Ud over undervisning giver vi konsulentbistand, har enkelte patientkontakter, samarbejder med Distriktspsykiatrisk Center, Indre Nørrebro, arrangerer kurser og udgiver et informationsbrev via e-mail til interesserede.

Marianne Østerskov er ansat som projektsygeplejerske på Videnscenter for Transkulturel Psykiatri, Psykiatrisk Klinik, Rigshospitalet. Marianne Østerskov har givet stafetten videre til ledende sygeplejerske Nina Nielsen, distriktspsykiatrisk Center, Vesterbro med følgende spørgsmål: Hvorfor er de etnisk andre svære at rumme i distriktspsykiatrien?

Emneord: 
Indvandrer
Diskriminering