Sygeplejersken Årgang 2003 nr. 9

I dette nummer

Fag

Resultatløn for ekstravagter

På børneintensivt afsnit, Skejby Sygehus, tog 31 sygeplejersker ekstravagter mod at få del i besparelserne på vikarkontoen. Det gav bedre sygepleje og sammenhold, men oplevedes også som en mærkbar ekstra belastning.

Ring til patienten

Telefoninterviews er en god metode til at få en umiddelbar tilbagemelding fra patienterne på kvaliteten af sygeplejen, viser erfaringer fra korttidskirurgisk afsnit på Bispebjerg Hospital. Patienterne blev spurgt om deres smerter en uge efter operation for lyskebrok.

Kompetenceudvikling - livslang læring

Kompetenceudvikling er en livslang proces, som skal give sygeplejersker både faglige og akademiske færdigheder. De skal have den bedste og nyeste viden inden for deres specifikke fagområde, men de skal også kunne forholde sig kritisk til denne viden.

Faglig information

Statusrapport hjælper hjerneskadede

WHOs International Classification of Functioning (ICF) styrker den tværfaglige dialog og det tværsektorielle samarbejde. Det er erfaringen fra Frederiksborg Amt, hvor sygeplejersker har været med til at udvikle og teste en statusrapport, der skal koordinere indsatsen for hjerneskadede.

Modstand mod bærbare computere blandt sundhedsplejersker

Sundhedsplejersker er ikke ubetinget begejstrede for tanken om at benytte bærebare computere på besøg i familierne. Hvis modstanden skal vendes, er der brug for ordentlige tilbud om undervisning i brugen af computerne, viser en undersøgelse.

I HVERT NUMMER

Synspunkt: Hvorfor ændre lov om magtanvendelse?

Servicelovens bestemmelser om fysisk magtanvendelse er blevet rost for at være godt gennemarbejdet. Nu ønsker socialministeren at ændre loven, så det bliver lettere for personalet at bruge magt over for svage samfundsborgere.

Tema: Akutberedskab

Da jeg fik en blodprop

Turen til sygehuset i Stockholm foregik i to etaper. Efter godt fem kilometer på motorvejen standsede ambulancen for at mødes med en akutbil med anæstesisygeplejersken Hans.

Når rygsækken bliver for tung

Ambulancepersonale har mere posttraumatisk stress end vietnamveteraner. Det viser en svensk undersøgelse. I Sverige satser man bevidst på forskning i præhospital akutsjukvård.

Filminstruktøren vil være sygeplejerske

Filminstruktøren Daniel Bergman har under et film- projekt kørt mere end 2.000 timer med ambulancefolk. Det har sat så dybe spor, at han nu er gået i gang med en sygeplejerskeuddannelse.