Sygeplejersken Årgang 2004 nr. 13

I dette nummer

Fag

Pårørende til døende har brug for samtale

Sygeplejersker i det palliative team på Århus Sygehus har indført samtaler for pårørende, der passer deres nærtstående hjemme. Læs om effekten af samtalerne og om teamets vejledende samtaleguide.

Sygeplejerskens filosofiske værktøjskasse

Sygeplejersken kan forstå filosofien som en værktøjskasse, hun tager med i praksis hver dag. Først må hun dog overveje, hvilke redskaber denne kasse bør indeholde, og hvordan dette værktøj bruges korrekt.

Faglig information

I HVERT NUMMER

Tema: Arbejdsmiljø

Der er grænser for omsorgen

Seksuelle tilnærmelser og konstant indblanden i hjemmeplejerens arbejde. Arbejdsvilkår som disse er mere hyppige, end hjemmeplejen ofte selv vil være ved. Men man skal ikke finde sig i at arbejde i et klima, der skader psyken. Det kræver godt beredskab og gode ledere.

Chikane stoppet med samtale

Trods det ubehagelige arbejdsklima, der opstod, da en borger chikanerede plejepersonalet, fandt de sig i det. Der måtte en tredjepart til at forklare både hjemmeplejerne og den problematiske borger, at der var grænser.

En god leder griber ind

Han var erklæret habil, men hjemmet sejlede i afføring. Først da lederen af hjemmeplejen sørgede for, at personalet kunne arbejde uden at lægge pres på patienten, blev problemerne løst.