Sygeplejersken Årgang 2004 nr. 14

I dette nummer

Baggrund

Bedre kvalitet uden merudgift

Dansk Sygeplejeråd og FOA vil udbrede positive erfaringer fra udviklingsprojekt i Søllerød Kommunes ældrepleje til landets øvrige kommuner.

Bedre sammenhæng i sundhedsvæsenet

En ny opgavefordeling mellem stat, amt og kommune bør sikre bedre sammenhæng og mindre kassetænkning i sundhedssektoren. Der er også brug for større kommuner og amter, men det kommer i anden række, mener Dansk Sygeplejeråds formand Connie Kruckow.

I HVERT NUMMER

Tema: Psykiatri

Skræmmende men skånsom behandling mod depression

Mange mennesker føler en instinktiv modvilje mod ECT-behandling, og det er i høj grad forståeligt. Strømstød og kramper virker ganske enkelt skræmmende og ubehagelige, hvis man ikke selv har erfaret den mirakuløse effekt på svært forpinte og selvmordstruede mennesker.