Sygeplejersken Årgang 2004 nr. 20

I dette nummer

Baggrund

Presseinstruks blødt op efter kritik

Ingen mundkurv. Instruks om at personalet på Amtssygehuset i Gentofte skal underrette ledelsen, hvis de udtaler sig til pressen, er blevet skrevet om. Ændringen sker, efter at Folketingets Ombudsmand har kritiseret instruksen i Sygeplejersken.

Håndtering af medicin skaber flest fejl

Ups! Tre måneder efter at loven om patientsikkerhed trådte i kraft taler tallene deres eget tydelige sprog. Halvdelen af fejlene i sundhedssystemet skyldes forkert medicinhåndtering. 4,3 pct. af dem er så alvorlige, at de fører til indlæggelse.

Når Gud uddeler sukkersyge

Kulturbarriere. Trods sundhedspersonalets gode vilje og forsøg på omsorg får indvandrerkvinder ikke løst deres grundlæggende problemer.

Fag

Holdninger til overvægt går i arv

Misopfattelse. Selv om forældre godt ved, at børns overvægt opstår, når de spiser for meget og rører sig for lidt, har nogle af dem helt andre forklaringer på, hvorfor netop deres barn er for tykt. Hvis sygeplejersker og andre skal nå dem i det sundhedsfremmende arbejde, må de møde forældrene, hvor de er.

At blive en god underviser

Medrivende. Der er brug for os fra praksis, når teorierne om sygepleje skal kobles på den praktiske hverdag. Men selv om det ligger i sygeplejeuddannelsen at undervise, er en pædagogisk efteruddannelse værd at overveje.

Faglig information

Slut med sæbevask af sår

Sårbehandling. Vask af akutte sår med sæbevand er direkte hæmmende for sårhelingen og øger risikoen for sårinfektion, lød det på temadag om sår og infektionshygiejne.

I HVERT NUMMER

Synspunkt: Slut med de pæne pigers klub

Sygeplejersker er ikke nok bevidste om deres faglige identitet og ikke gode nok til at afgrænse deres fagområde. Derfor påtager de sig arbejdsopgaver, der ligger uden for deres fagområde.

5 faglige minutter: Uenig? Så sig det!

Jeg tror såmænd, at det danske sundhedsvæsen ville bryde sammen, hvis det ikke var befolket med konsensussøgende sygeplejersker, der underspiller deres meninger i det gode patientforløbs tjeneste.

Tema: Natarbejde

Et sus at arbejde med liv og død

På vagt. For intensivsygeplejerskerne er nattevagterne for det meste rolige timer, hvor dagens hurlumhej er overstået, og de kan koncentrere sig om sygeplejen. Men de kan ikke bare tage det roligt. De er konstant på vagt.

Tid til at holde i hånd

Måneskinsarbejde. Selvom der kan forekomme stille perioder om natten, er der altid noget at foretage sig på øre-, næse- og halsafdelingen på Hillerød Sygehus, fortæller sygeplejerske Tine Henriette Rich.

Kludder i hormonerne

Kræft. Måske har du også hørt om en sammenhæng mellem natarbejde og kræft. Er det rigtigt, at flere kvinder end mænd får kræft af at arbejde om natten? Hvad kan arbejdspladsen gøre for at beskytte sine ansatte? Få svar her.

Bedre planlægning - mindre sygdomsrisiko

Max 4. Højst fire nattevagter i træk, og helbredsforbedringen kan måles i dit blod. Risikoen for hjertesygdomme som følge af natarbejde falder, hvis arbejdet lægges om.

Stil krav om de natlige vilkår

Tilrettelæggelse. Man kan ikke fjerne sygeplejerskers natarbejde. Men vi kan sørge for, at det bliver udført, så sygeplejerskerne ikke bliver syge af det, siger 1.-næstformand i Dansk Sygeplejeråd, Grete Christensen.