Sygeplejersken Årgang 2004 nr. 29

I dette nummer

Baggrund

Nye sundhedstilbud kommer med bussen

Idékatalog. Bornholm har besluttet at oprette sundhedscentre senest i løbet af 2005. Fagpersoner og brugere har sendt et idékatalog om sundhedscentre til politikerne.

Fag

Når hjertebørn bliver voksne

Ar. Medfødt hjertesygdom sætter sit præg på kropsoplevelse, selvværd og social funktion. Det viser et mindre litteraturstudie. Når flere bliver voksne med deres sygdom, stiller det krav til sygeplejerskerne om at støtte og formidle viden til patienterne.

Vejen ud af psykisk sygdom

Begravelseskaffe. Stemningen er løftet rundt om kaffebordet i haven. En beboer har netop begravet sine onde stemmer, og det bliver fejret med en mindre ceremoni, te og kaffe. Til stede er beboeren, hendes kontaktperson, medlemmer af personalegruppen og to recovery-medarbejdere fra England.

Luna-Louises historie

Luna-Louise fortæller sin historie, mens vi sidder udenfor ved et havebord. Hun skodder en smøg i en omvendt urtepotte, og efter fem minutter begynder det at ryge op af hullet, som var potten et indianertelt med indbyggere.

Erhvervspraktikanter vil være sygeplejersker

Fremtidens kolleger. Hver femte nye sygeplejestuderende på Frederiksborg Amts Sygeplejeskole har været i praktik før studiestart, enten som erhvervspraktikanter eller i en særlig ordning om lønnet praktik for gymnasieelever.

Lønnet praktik for gymnasieelever

Sygeplejerske in spe. Gymnasieelevernes interesse for lønnet praktik har været så stor, at 78 pct. har fået et afslag pga. manglende praktikpladser.

Sats på de unge

Praktikanter. Der skal rekrutteres flere unge til sygeplejerskeuddannelsen for at forebygge mangel på personale. Derfor er der brug for politisk og ledelsesmæssig opbakning til at sætte nye initiativer i gang.

Faglig information

Løs, knoldet eller grødet?

Social- og sundhedshjælperen siger: ”Gerda klager ofte over, at hendes mave ikke virker. Kan hun få noget for det?”

Privat sundhedspleje

Telefonrådgivning. Mange usikre forældre henvender sig til Baby Falcks hotline om helt små børn. Det viser, at sundhedsplejersken skal rykke hurtigt ud, når familien er kommet hjem.

For få børn ammes fuldt ud

Brystbørn. En landsdækkende ammeundersøgelse viser, at alt for få børn ammes fuldt ud i de første fire måneder. Den viser også, at de enkelte fødesteder har ret forskellige resultater.

I HVERT NUMMER

Synspunkt: Familiesygeplejersken må på banen

Lægernes måde at fortolke forebyggelse og sundhedsfremme på har domineret dansk sundhedspolitik. Skal sygeplejersker bryde denne dominans, må de argumentere for en brugerorienteret opfattelse af begreberne, f.eks. ved at uddanne sig til familiesygeplejersker.

TEMA: Privatisering

Sygeplejersker søger væk fra Falck-styret center

Nedtur. Et historisk samarbejde blev indledt mellem det offentlige og det private, da Falck overtog driften af rehabiliteringscenteret i Varde. Alle var glade. Også sygeplejerskerne. Men nu er flere af dem på vej væk. Frustrerede og dybt skuffede.

Falck: Vi holder, hvad vi lover

Omstilling. Det er kun menneskeligt, at nogle bliver frustrerede i en omstillingsproces, der kræver nye holdninger og arbejdsmetoder, mener Flemming Rosleff, direktør for Falck Rehab Varde.