Sygeplejersken Årgang 2004 nr. 31

I dette nummer

Baggrund

Læger følger ikke retningslinjer for rekommanderet medicin

Tidsrøver. Retningslinjerne for at ordinere rekommanderet medicin bliver ikke fulgt på landets sygehuse. På 13 ud af 20 afdelinger bruger sygeplejerskerne unødig tid på at substituere medicin til prisvenlige og rekommanderede præparater. Det går ud over sygeplejen og giver risiko for fejlmedicinering.

Fag

At leve med en trakealkanyle

Luftvej. ”Det ligner en hønserøv,” siger en kvinde om det hul, hun har på halsen. Hun er trakeostomeret og fortæller sammen med andre patienter om de gener, det giver i form af problemer med frie luftveje, påklædning og personlig hygiejne.

Faglig information

Symboltanker og symbolhandlinger som fænomen ved alvorlig sygdom

Ph.d.-afhandling: Afhandlingens formål er at belyse evt. symboltanker eller symbolhandlinger hos mennesker berørt af alvorlig sygdom, hvem der benytter dem, samt opkomsten og betydningen af disse for om muligt at afdække tiltag, der kan kvalificere pleje og behandling.

Historisk tema: Arbejdsmiljø

En efterlysning

Radioaktiv bestråling. En ældre blind sygeplejerske anmelder sin formodede arbejdsskade til Arbejdsskadestyrelsen og søger ved den lejlighed kontakt til elevkammerater fra Radiumstationen i 1950erne. Hun vil have afklaret, om flere har fået skader.

Sygdommen man ikke måtte tale om

Autoritetstro. Sygeplejersken må aldrig på nogen måde nævne ordet kræft eller fortælle patienten, at det er en ondartet svulst. Sådan stod der i en lærebog i sygepleje.

Et arbejde kun for elever

Kynisk. Jo kortere tid, man er eksponeret for radioaktiv bestråling, des mindre er risikoen for stråleskader. Derfor blev visse typer arbejde overladt til eleverne, som kun skulle være på afdelingen i et begrænset tidsrum.

Et dårligt og risikabelt arbejdsmiljø

Forholdsregler. Sygeplejeeleverne fik instruktioner om beskyttelse mod det farlige arbejde. Men forholdsreglerne var ofte besværlige at arbejde under og blev ikke altid fulgt.

Cancerrisikoen ikke påviseligt øget

Dataindsamling. Umiddelbart tyder intet på forøget kræfthyppighed blandt personale på danske radiumstationer efter 1954. Omvendt findes der ingen oplysninger om, hvor meget bestråling fastansat personale på radiumstationer har været udsat for før 1954, og for sygeplejeelevers vedkommende ikke før efter 1969.

I HVERT NUMMER

Synspunkt: Mangfoldighed er en kvalitet

Nej til racisme. Der er grund til at glæde sig over, at personalet i sundhedssektoren består af både Renata, Hamid og Selma, for accept og tolerance skal fremmes blandt danske sygeplejersker.

5 faglige minutter: Farvel og tobak

Hun er i starten af halvtredserne, fuld fart på karrieren, storryger. Næsten fra den ene dag til den anden er det slut. Hun bliver afhængig af ilt og mængder af medicin, for hun har fået rygerlunger.