Sygeplejersken Årgang 2004 nr. 32

I dette nummer

Fag

Depression kan påvirke hjernen

Stress og hjernefunktion. Ny forskning tyder på, at depressioner kan sætte sig spor i hjernen. Dermed kan man måske forklare de forandringer af hukommelsen, som tidligere deprimerede patienter ofte klager over. Påvirkningen kan måske også forklare, hvorfor tidligere deprimerede mennesker bliver dårligere til at håndtere ny stress.

Poliosygeplejerskerne valgte side

Kald og pligt. Sygeplejerskerne kunne blot håbe på ikke selv at være modtagelige for smitte, da de under polioepidemien i 1950erne gik ind til arbejdet med at pleje de mange meget syge patienter. Denne selvopofrende holdning blev der sat spørgsmålstegn ved under de senere aids- og SARS-epidemier.

Faglig information

Læring af fagetik i sygeplejerskeuddannelsen

Forsvar. Afhandlingen blev forsvaret den 17. juni 2004 på Danmarks Pædagogiske Universitet. Opponent var lektor Linda Andersen, Institut for Uddannelsesforskning, Roskilde Universitetscenter. Vejleder: Undervisningsadjunkt Lis Hemmingsen, Danmarks Pædagogiske Universitet.

I HVERT NUMMER

Synspunkt: En fridag til Sisyfos

Faglighed. Kommunesammenlægningen stiller krav til integration mellem faglighed og it-systemer, så teknologien ikke vinder over pleje og behandling.

Tema: Social- og sundhedsassistenter

Få falder fra merituddannelsen

Motiverede. Social- og sundhedsassistenter er gode studerende på sygeplejerskestudiet. Kun 10 pct. falder fra mod 25 pct. for almindelige studerende.

Fra assistent til sygeplejerske

Merituddannelsen. Det er en fordel at kunne koncentrere sig om specialet frem for at skulle lære at lægge stiklagener eller sengebade patienter.

Stærke medarbejdere i psykiatrien

Stærke. Social- og sundhedsassistenterne er blevet en stærk faggruppe i psykiatrien. Samtidig er psykiatrien et af de få steder, hvor man anerkender assistenternes kompetencer, mener FOA.

Tema: Stress

Projekt lettede presset

Bryd cirklen. Hvordan ændrer man en afdeling, der er præget af overbelægning, stress, stort personaleflow og problemer med at fastholde medarbejderne? Kirurgisk Gastroenterologisk afdeling på Herlev Amtssygehus søgte bl.a. penge uden for sygehuset til et stress-projekt, der spiller på mange strenge.

Fra stress til arbejdsglæde

Medarbejderindflydelse. Travlheden er ikke væk, men sygeplejerskerne er gladere for deres arbejdsplads end før. De føler sig medinddraget i det stressprojekt, som startede for snart to år siden. Sygeplejersken har talt med både gamle og nyansatte sygeplejersker på afdelingen.