WENR: Ingen skal køre på frihjul

Nu skal alle medlemslande betale kontingent til sammenslutningen af de europæiske sygeplejeforskere. Ellers får de observatørstatus og dermed ingen indflydelse.

SY2004-33-25-01Lektor Agnes Bjørn, CVU Øresund, (th.) i diskussion med svenske deltagere. Agnes Bjørn har været fast deltager på WENRs konferencer. Her får hun ikke bare et fagligt input, men også styrket sit faglige netværk. Foto: Grethe Kjærgaard

Det er ingen hemmelighed, at sammenslutningen af de europæiske sygeplejeforskere (WENR) har haft ondt i pengepungen i mange år og været afhængig af økonomisk støtte fra de nationale sygeplejerskeorganisationer. Men her er man blevet træt af at betale år efter år. Det gælder bl.a. de nordiske organisationer, som har været flinke til at yde støtte og også betale for deltagelse i konferencer og møder for sygeplejersker fra de østeuropæiske lande. En bæredygtig økonomi har derfor været det helt afgørende for WENRs fortsatte eksistens.

Det betød, at medlemslandene var nødt til at blive enige om nye kontingentsatser, samt at alle skal betale til den fælles kasse. Flere organisationer har nemlig kørt på frihjul i mange år, men nu går den ikke længere. 

Der vil være en del lande, især de østeuropæiske, som ikke har råd til at betale for deres medlemskab. Dem ønsker WENR naturligvis ikke at udelukke. De vil i stedet få mulighed for at sidde med på sidelinjen som observatører uden stemmeret.  

De nye kontingentsatser træder i kraft fra næste år. Jo flere medlemmer den enkelte nationale sygeplejerskeorganisation tæller, jo mere skal man betale for at være medlem. Grænsen går ved 50.000 medlemmer og derover. Højeste sats bliver 4.500 euro. Det betyder f.eks., at Danmark, Norge, Sverige og Storbritannien hver skal af med den høje sats, dvs. godt 34.000 dkr. om året, mens lande med små organisationer som de fleste nye medlemslande i Østeuropa og gamle medlemslande som f.eks. Italien, Grækenland og Israel slipper med 250 euro. Dansk Sygeplejeråds bidrag på 50.000 kr. om året falder hermed væk. Nu betales der kontingent efter antal medlemmer. 

Ud over de nye kontingentsatser vedtog man også på mødet i Lissabon nye regler for samarbejdet i WENR. Sammenslutningen

Side 25 

har haft en meget flad struktur med en arbejdsgruppe bestående af repræsentanter fra de nationale sygeplejerskeorganisationer og en udskiftelig styregruppe med 5-6 repræsentanter for de lande, der har holdt eller skal holde en konference. Nu bliver gruppen fri for de store konferencer og kan derfor sidde i længere tid. Det gælder ikke mindst formanden, der skal sikre kontinuiteten i gruppen og tegne WENRs profil udadtil.

Engelsk fælles sprog

Også sprogproblemet blev vendt. Engelsk er og skal fremover være det fælles sprog i WENR. 

Hvis der er brug for oversættelse, kan det kun ske fra engelsk og til det lands sprog, som er værter ved de fremtidige arrangementer, og så må man selv stå for udgiften. På mødet i Lissabon blev man ikke færdig med at tale økonomi, men var dog i stand til at få vedtaget et budget, der balancerer for 2005. Det betyder, at der er penge til driften af sekretariatet i Stockholm og til udbygning af sammenslutningens hjemmeside, som den irske organisation står for.  

På et arbejdsmøde næste år i Dublin skal man finde ud af, hvordan man kan skabe sig nogle ekstra indtægter ud over kontingenterne fra medlemmerne. Foreløbig er der forespørgsler fra nogle irske universiteter om at blive tilknyttet som associerede medlemmer, så det er måske en af de nye veje, sammenslutningen skal gå. 

Emneord: 
Internationalt samarbejde
Forskning