Sygeplejersken Årgang 2004 nr. 6

I dette nummer

Baggrund

Diabetespatienter til kontrol via computer

To sygeplejersker på Diabetesambulatoriet på Sygehus Vendsyssel i Frederikshavn er med i et it projekt, der sikrer hurtig indgriben, hvis patientens tilstand forværres. Det giver en tæt kontakt mellem patient og sygeplejerske.

Etikken til revision

Når Dansk Sygeplejeråds kongres løber af stabelen i maj, skal De Sygeplejeetiske Retningslinjer revideres. Siden de blev vedtaget for 12 år siden, har både samfund og sygepleje ændret sig.

Fag

Ændret plejebehov ved accelereret kolonkirurgi

Der er færre somatiske plejeopgaver i accelererede kolonkirurgiske forløb end i konventionelle. De informative opgaver er til gengæld flere. Samlet giver accelererede forløb en besparelse i plejetid, men plejebehovet på de enkelte indlæggelsesdage vokser, fordi opgaverne er koncentreret på få dage.

Rekonvalescens efter kolonresektion

Patienter, der følger et accelereret operationsforløb, er mindre trætte efter udskrivelsen og genvinder hurtigere deres normale funktionsniveau. Det viser en undersøgelse, der sammenligner accelererede kolonkirurgiske forløb på Hvidovre Hospital med konventionelle kolonkirurgiske forløb på Amtssygehuset i Gentofte.

Faglig information

I HVERT NUMMER

Synspunkt: To fløje i sygeplejen

Der synes at være to fløje i dansk sygepleje. En fløj, der går ind for evidens, og en fløj, der arbejder for omsorg. Et samarbejde mellem fløjene vil gavne patienterne.

Faglig kommentar: Minifismer

Sygeplejersken viser gennem mini- fismer, at det er en del af arbejdet at beskæftige sig med blod, afføring og opkast, og at det ikke giver anledning til mishag, at patientens udskillelser eller sekreter eventuelt lander lidt utilsigtet.