Sygeplejersken Årgang 2004 nr. 8

I dette nummer

Fag

Syge børns søskende overses

Søskende til alvorligt syge børn har det svært. Et projekt på Aalborg Sygehus viser, at søskende med en begrænset indsats kan hjælpes, så de føler sig bedre forstået af omgivelserne og ikke bliver isoleret i skolen.

Baseline-undersøgelse om bensår

Mange og langvarige sårforløb hos patienter i en kommune satte hjemmesygeplejerskerne i gang med et kvalitetssikringsprojekt. Det har givet dem et godt udgangspunkt for at gøre den fremtidige sårpleje bedre.

I HVERT NUMMER

Tema: Erstatningssager

Flere sygeplejersker må til domstolene

Et stigende antal sygeplejersker og andre borgere havner i et økonomisk vakuum pga. en uafklaret helbredssituation. Det vurderer fagfolk på området. Advokat mener, at myndighederne tolker loven borgerfjendtligt.

Jeg følte mig kasseret

Da sygeplejerske Hanne Sig Helms fik en mindre blodprop i hjernen og trådte ind i en langvarig periode med usikkerhed om sin arbejdsevne, lukkede kommunen for dagpengene, så hun reelt stod uden indtægt. Sagen endte i byretten, der idømte kommunen at betale hende erstatning.