Sygeplejersken Årgang 2005 nr. 1

I dette nummer

Fag

Kulturelle forestillinger om krise

Forbundethed. Pårørende befinder sig langtfra altid i den tilstand, vi normalt forbinder med krise, når et nært familiemedlem er livstruende sygt. De pårørende har et langt større handleberedskab end forventet.

Mellem mulige virkeligheder

Spændingsfelt. Såvel sygeplejersker og læger som pårørende anvender begreberne tro, håb og viden i mødet med livstruende sygdom. Begreberne bliver dog udtrykt på forskellig vis og bliver i høj grad udfordret som del af en konkret praksis.

Faglig information

Musik mod angst

Slap af. Musik har en positiv effekt på patienter, der er bange og urolige. Det viser et pilotprojekt fra psykiatrisk afdeling på Horsens Sygehus.

I HVERT NUMMER