Lommelineal ensretter sårbehandling

Fælles sprog. Ved behandling af tryksår og diabetiske fodsår er det vigtigt, at sundheds- personalet taler samme sprog. Ny lommelineal sætter definitionerne på plads.

I Frederiksborg Amt er vi ved at udarbejde kliniske retningslinjer til behandling af diabetiske fodsår og til forebyggelse og behandling af tryksår.

For at sikre, at personalet taler samme sprog, har vi udviklet en lille lommelineal, der gør definitionerne på de forskellige sårtyper lettilgængelige og sammenlignelige.

Linealen har Wagners graduering af diabetiske fodsår på den ene side og Surreys graduering af tryksår på den anden. Gradueringerne er velegnede til at beskrive sårene objektivt, så det er nemmere at målrette behandlingen. Linealen er lamineret og lige til at have i lommen.

Nina Bækmark er ansat på Ortopædkirurgisk afdeling, Hillerød Sygehus

Emneord: 
Sår