Sygeplejersken Årgang 2005 nr. 11

I dette nummer

Baggrund

Uden mundkurv

Prismodtager. Sygeplejerske Connie Svit tror på, at man kan ændre forholdene ved at råbe op. Det har hun bevist ved at stå frem i en række kritiske artikler i Århus Stiftstidende om dårlige arbejdsforhold på en medicinsk afdeling. For den indsats har hun netop modtaget Kirsten Stallknecht Prisen 2005.

Fag

Tryksår opstår på plejehjem

Udefunktion. Et projekt i Københavnsområdet viste, at plejehjems beboeres tryksår oftest var opstået på plejehjemmet. Det afdækkede også, at plejehjemmene kun i begrænset omfang havde de nødvendige sårbehandlings- og aflastningsmaterialer til rådighed. Med støtte fra en sygeplejerske fra Videncenter for Sårheling kunne tryksårene udmærket behandles i plejeboligen.

Kanylens retning

Myter i Sygeplejen: Sygeplejersken har undersøgt, om der findes fagligt velbegrundede argumenter for, at subkutane indsprøjtninger skal gives med kanylen pegende mod hjertet

Helhed og sikkerhed i dagkirurgisk forløb

Effektivisering. Dagkirurgi kan med fordel benyttes til patienter, der opereres i næseseptum eller får foretaget tonsillektomi. Velforberedte patienter kan trygt og sikkert håndtere efterforløbet i eget hjem, viser en undersøgelse fra Øre-næse-hals-kirurgisk klinik på Rigshospitalet.

Faglig information

Anæstesisygeplejersker som opvågningssygeplejersker

Større indsigt. På Storstrømmens Sygehus i Nykøbing Falster er det anæstesi- sygeplejersker, der passer en del af opvågningspatienterne. Ordningen giver mulighed for dialog om smertebehandling og anæstesiform mellem sygeplejersker på anæstesi- og opvågningsafdelingen.

I HVERT NUMMER

Synspunkt: Inkonsekvente sygeplejersker

Liv og død. Et dilemma tvinger os ikke altid til at tage stilling og tage konsekvensen af vores stillingtagen. Vi har nemlig lært, at sandheden er relativ, så hvordan skal vi for alvor kunne tillade os at anfægte andre menneskers valg?

Anmeldelser

Læs anmeldelserne i dette nummer af Sygeplejersken

5 faglige minutter: Cirkus søger klovn

Man skulle tro, danske sygeplejersker var nogle kedelige drys, et bundt hundehoveder og hængerøve, siden det er nødvendigt at specificere et behov for humor og empati i en stillingsannonce.

Tema om fremtidens hjemmepleje

Sygeplejersker med varedeklaration

Sygeplejerskeprofil. Hjemmesygeplejerskerne i Københavns Kommune har selv været med til at formulere en sygeplejerskeprofil, der fortæller, hvad kommunen får, når de ansætter en sygeplejerske.

Selvskrevne til at forebygge livsstilssygdomme

Ambitiøst. Sygeplejersker kan og vil det hele - men ikke i fremtiden, hvor de bl.a. må koncentrere sig om opgaver med forebyggelse og sundhedsfremme i en tid, hvor livsstilssygdomme tordner frem.

Tema om inkontinens