Sygeplejersken Årgang 2005 nr. 12

I dette nummer

Fag

Håndhygiejne i hjemmeplejen

Myter i sygeplejen: Smittespredning foregår alle steder, hvor der er smitsomme mikroorganismer - også i klientens eget hjem.

Faglig information

I HVERT NUMMER

Synspunkt: Mangler i uddannelsen kan afhjælpes

Professionsbachelor. Søg og læs forskningsartikler, samtidig med at man lærer den fundamentale teori fra lærebøgerne. På den måde vil aktuel viden fra "den hvide verden" blive integreret i den teoretiske tilegnelse af de respektive områder.

Boganmeldelse

Læs boganmeldelsen fra dette nummer af Sygeplejersken.

5 faglige minutter: Metodeforskrækkede sygeplejersker

Udbredt brug af metoder kan være frigørende for sygeplejersker, fordi det giver mulighed for at begrunde sygeplejen, så vi undgår det semiterapeutiske sprog, som grupper af sygeplejersker har tilegnet sig i et misforstået forsøg på at skabe en fagidentitet.