Sygeplejersken Årgang 2005 nr. 13

I dette nummer

Baggrund

Man kan godt forske uden at være forsker

Udholdenhed. Karna Vinther har i mange år arbejdet med patienter med kronisk obstruktiv lungesygdom (KOL). Da hun fik mulighed for at stå for et projekt, sagde hun ja uden at have en formel forskeruddannelse. Resultaterne fra projektet kan læses i den videnskabelige artikel i dette nummer af Sygeplejersken.

KOL-patient: Giv os lige tid til et pusterum

Livskvalitet. Karen Arvedlund er et godt eksempel på, at rehabilitering for KOL-patienter nytter. "Nu kan jeg både cykle og gå stavgang," siger hun. Som KOL-patient har hun været med i projektet, der omtales i dette nummers Videnskab & Sygepleje.

Hæder til dem, der bliver derude

Florence Nightingalemedaljen. Tre danske sygeplejersker har i år modtaget Internationalt Røde Kors Florence Nightingalemedalje for exceptionelt mod, opofrelse og pionerarbejde.

Fag

Til kamp mod resistente bakterier i hjemmeplejen

Myter i sygeplejen: Faren lurer. Der bør ske en holdningsændring til patienter, der udskrives med MRSA, så risikoen for smittespredning i borgerens eget hjem tages alvorligt. Overholdelse af de hygiejniske retningslinjer er en hjørnesten, hvis hjemmeplejen skal komme de sejlivede resistente bakterier til livs.

Faglig information

Studieenhed skaber tilfredshed

Bedre vejledning. Både vejledere, elever og studerende blev mere tilfredse, da man på Neurologisk afdeling oprettede en studieenhed.

I HVERT NUMMER

Synspunkt: Fra faglighed til saglighed

Fagforståelse. I sygeplejen synes faget at få mere opmærksomhed end selve sagen. En kamp for en videnskabelig faglighed. Denne kamp kan let gøre sagligheden til offer.

Boganmeldelse

Læs anmeldelsen i dette nummer af Sygeplejersken

Tema: Ny kommune

Hjemmesygeplejersker søger indflydelse

Fagargumenter. Fire kommuner skal lægges sammen til én, og 70 sygeplejersker får nye kolleger. Men hvad skal de lave i den nye kommune? Og hvordan skal det organiseres? Artiklerne i dette tema handler om de faglige overvejelser hos medarbejdere og ledere i fire kommuner, der skal lægges sammen.

Vi skal stadig passe de syge

Ledervisioner. Sundhedsfremme bliver en vigtig opgave i den nye kommune. Men der kommer også flere behandlingsopgaver i hjemmeplejen. Og hvis sygeplejersker ikke kan være alle vegne, er det vigtigste, at de er hos de syge.

Hjemmepleje i fire udgaver

Strukturmylder. Blandt de fire kommuner, der skal gå sammen, er der ikke to, der har samme struktur for hjemmesygeplejersker og ældrepleje. Det kan blive svært at finde en fælles model, for der ligger gode faglige overvejelser til grund i alle fire kommuner.

Videnskab og sygepleje