Afviser beskyldninger om diskrimination

Overraskede. Beskyldningerne om diskrimination fra Peruth Pedersen og Nancy Sørensen er kommet som en stor overraskelse for de tidligere kolleger. Begge arbejdspladser lægger stor vægt på at have ansatte med anden etnisk baggrund end dansk.

"Det er da ikke os, hun snakker om." Det var kollegernes umiddelbare reaktion, da de så og hørte Peruth Pedersen fortælle i TV-avisen, at hun havde oplevet diskrimination på sin tidligere arbejdsplads, Varde Kommunes hjemmepleje.

"Som leder var jeg klar over, at Peruth Pedersen havde problemer, men for mig at se havde de ikke noget at gøre med diskrimination," siger planlægningschef i Helse- og Omsorgsafdelingen i Varde Kommune, Kirsten Faurby, der var distriktsleder under Peruth Pedersens ansættelse i 2001.

"På intet tidspunkt talte vi om diskrimination under hendes ansættelse, så derfor er det en stor overraskelse for mig og kollegerne, at hun nu går ud i medierne og siger, at hun har oplevet diskrimination på sin tidligere arbejdsplads," siger Kirsten Faurby og tilføjer: "Racisme eller diskrimination er jo ikke noget, man bryder sig om at blive beskyldt for."

Kirsten Faurby fremhæver, at arbejdspladsen er vant til at have medarbejdere med anden etnisk baggrund end dansk, og det har hidtil forløbet ganske uproblematisk. Det gælder både inden for sygeplejen, hjælpegruppen og de studerende.

Også på Nancy Sørensens tidligere arbejdsplads, Ungdomspsykiatrisk afdeling på Kolding Sygehus, hvor hun i 2004 havde et fire måneders vikariat, er man overrasket over udtalelserne til TV-avisen.

"Jeg kan ikke udtale mig konkret om Nancy Sørensens ansættelsesforløb, men det kommer totalt bag på os, at vi har haft en medarbejder, som har oplevet diskrimination på vores afdeling," siger oversygeplejerske Heine Rasmussen.

"Tværtimod synes vi, at vi har strakt os meget langt, for at tingene skulle køre, men udgangspunktet er ikke, at der har fundet diskrimination sted på afdelingen. Vi er en arbejdsplads, der lægger meget vægt på at have studerende og ansatte med anden etnisk baggrund end dansk, fordi vi har mange patienter indlagt netop med anden etnisk baggrund. Faktisk er vi rigtig glade for, at der er nogle, der vælger at være ansat hos os, for vi har brug for dem. Det kan være lige den ekstra kvalifikation, der gør, at de får stillingen, hvis ellers ansøgernes kvalifikationer står lige. Jeg kan kun sige, at disse ansættelser har været og er fuldstændig uproblematiske, og at ansættelserne har været meget givende for begge parter," siger Heine Rasmussen.

Afdelingen har grundige introduktionsprogrammer, som man prøver at leve op til hver eneste gang, men det kan da godt være, at det ikke altid lykkes lige godt, understreger Heine Rasmussen.

"Der kan være forskellige forhold, der gør, at man måske får en mindre god introduktion, men det har intet at gøre med ens etniske baggrund," siger han.

Heine Rasmussen peger også på, at afdelingen har tilknytning til sygeplejeskolen i Vejle Amt, hvor man har kunnet tage en uddannelse til mentor for sygeplejestuderende med anden etnisk baggrund end dansk. En af afdelingens sygeplejersker har netop færdiggjort sin diplomuddannelse i mentorskab.

"Vi vil meget gerne dyrke det flerkulturelle. Hvis Dansk Sygeplejeråd ønsker at tale med os i den konkrete sag, stiller vi os gerne til rådighed," siger han. 
 

Emneord: 
Diskriminering