Dilemma: En kontrollant på besøg

dilemma%2017-2005Illustration: Bodil Molich

Melissa er 22 år og alene med børnene Frank på fire år og Siri på tre. De bor i en rodet treværelses lejlighed, og Melissa er på overførselsindkomst. Melissa har ikke haft et tæt forhold til sin egen mor, der var misbruger, og hun har haft besvær med sin rolle som mor. Det er svært at opdrage, når man aldrig selv er blevet opdraget, synes hun. 

Sundhedsplejersken Tove har efter halvandet år i familien opnået god kontakt med Melissa og børnene. Men en dag bliver hun af forvaltningen bedt om at skrive en indberetning. I Franks og Siris børnehave er der en pædagog, der mener, at Frank er understimuleret og går i tøj, der er for småt.

Tove synes, at hele hendes indsats er spildt. Hvordan skal hun fortælle Melissa, at hun skal observere familien og beskrive sine observationer til forvaltningen, at hun i detaljer skal berette om, hvordan familien fungerer? Men Melissa skal have besked. Tove fortæller hende om indberetningen, om at hun har ret til at se den, og om hvad hun har tænkt sig at skrive. Melissa bliver vred, kalder Tove en kontrollant og beskylder hende for at snage i familiens forhold. Hun beder Tove om at gå.

Kommentarer i Sygeplejersken nr. 18 2005   

Naivt og tanteagtigt

Jeg synes, at historien er for langt ude, og at et alvorligt emne bliver behandlet useriøst.

Både indhold, overskrift og billedet er naivt og tanteagtigt.

  1. Det hedder underretning ikke indberetning.
  2. En underretning laves, hvis man har en bekymring for et barn eller en ungs ve og vel, og vedkommende kunne have brug for hjælp eller støtte.
  3. En underretning foretages af den bekymrede part, det er aldeles uetisk at sende "sorteper" videre.
  4. Alle offentligt ansatte har underretningspligt, offentligt ansatte beskæftiget med børn og unge har skærpet underretningspligt. Under straffeansvar. 
  5. Det er uetisk ikke at oplyse klienten omkring ens myndighedsopgaver.

At arbejde med belastede familier er en opgave, som kræver en høj grad af tværfaglighed. Hvor er samarbejdet med børneinstitutionen? Den lille dreng tager forhåbentligt ikke stor skade af at gå i for småt tøj, men er man allerede understimuleret som toårig og en del af en familie plaget af omsorgssvigt, er der en stor risiko for at havne som klient hos mig.

Gadesygeplejerske Julie Gollin, Gadeteamet, Århus Kommune.

Få dialog i gang

Tove er selv en del af forvaltningen og har som sundhedsplejerske, blandt mange opgaver, en kontrolfunktion, som omfatter tilsyn med det enkelte barns legemlige og psykiske helbredstilstand. Tove har også skærpet underretningspligt. Det bør Melissa være informeret om. Pædagogen i Frank og Siris børnehave har imidlertid også skærpet underretningspligt. Tove må derfor fastholde, at pædagogen selv laver en skriftlig indberetning om hendes bekymringer i forhold til Frank. Pædagogen må informere Melissa om indberetningen og gennemgå den med hende, og ikke mindst forsøge at få en dialog i gang med Melissa om de bekymringer, hun ser i forhold til Frank.

Tove må basere sin indberetning på egne observationer af familiens problemområder og styrkesider. Indholdet i denne indberetning bør ikke komme bag på Melissa, da man må formode, at det har været omdrejningspunktet og arbejdspunktet i Toves besøg i familien.

På baggrund af indberetningerne skal en sagsbehandler tage stilling til, om der skal sættes yderligere undersøgelser og foranstaltninger i værk.

Lone Langkjær, sundhedsplejerske i Ejby Kommune.

Emneord: 
Sundhedspleje
Dilemma